Kerk in beeld

Kerk in Beeld

Onze Protestantse gemeente publiceert in meerdere bladen. Eén daarvan is Kerk in Beeld, het blad van de Ring Zeeuws-Vlaanderen, dat eens in de drie weken verschijnt.

Het geeft kerkelijk nieuws van de hele regio weer, dus ook van onze gemeente. Tevens staan er activiteiten in die bezocht kunnen worden.

Je kunt er op abonneren: kosten € 42,50 per jaar en bij een automatische incasso € 40,-. Een abonnement aanvragen kan via kpz@eendrachtbode.nl of tel. 0166-657007.