Financiën

Financiën

Voor bijzondere persoonsgebonden diensten wordt door de kerk een vergoeding gevraagd. Dit om de kosten die daarvoor worden gemaakt te dekken. Afhankelijk van de vrijwillige bijdrage van de afgelopen 5 jaar wordt er een bijdrage gevraagd. Voor 2017 - 2018 hanteren wij de onderstaande tarieven.

*Niet inbegrepen zijn kosten gemaakt voor consumpties, voor- of na de plechtigheid.

Voorbeeld berekening Huwelijks-, jubileum- of uitvaartdienst:

a) Indien u altijd uw jaarlijkse bijdrage voor “kerkbalans” betaalt en over de afgelopen 5 jaar op of bovengenoemd bedrag van € 500,- komt hoeft u voor de bijzondere dienst niet te betalen.

b) Indien u de afgelopen 5 jaar bijv. telkens € 50,- per jaar heeft bijgedragen betaalt u € 500,- – (5x € 50,-) = € 250,-.

c) Indien u niets heeft bijgedragen zijn de kosten die wij u in rekening brengen € 500,-.