Brand en onwelwording

Brand of onwel-wording in de kerk, wat dan?

Binnen onze gemeente hebben diverse gemeenteleden zich vrijwillig aangemeld als BedrijfsHulpVerlener (BHV). Een BHV-er is getraind om in geval van nood mensen in veiligheid te brengen.

Wij beseffen dat, indien er zich een calamiteit voordoet, veelal een schrikreactie bij u geeft. Wij als BHV-groep willen u daarom informeren over de BHV binnen onze kerk, zodat u weet hoe wij optreden en wat u van ons mag verwachten.

Als zich een calamiteit voordoet heeft de BHV als taak, dat mensen snel en professionele wijze in veiligheid worden gebracht volgens een afgesproken structuur!

Om u duidelijkheid te geven, delen we de mogelijke calamiteiten op:

1) Onwel wording:

a) De koster geeft aan dat er iemand onwel is;

b) Drie BHV-ers die in de buurt van de onwel geworden persoon zitten ondernemen actie;

c) De koster tezamen met de BHV-ers vervoeren de patiënt met de rolstoel naar de ruimte onder de toren;

d) BHV-ers stellen een eerste diagnose en schakelen zo nodig zelf professionele hulp in via 112 of de huisartsenpost;

e) BHV draagt ook zorg voor de opvang van een ambulance of HAP Arts.

2) Onwel wording met reanimatie

a) De koster geeft aan dat er iemand onwel is;

b) Drie BHV-ers die in de buurt van de onwel geworden persoon zitten nemen actie;

c) Reanimatie wordt gemeld aan de ouderling van dienst, waarna de kerkdienst wordt stil gelegd;

d) De kerkdienst wordt beëindigd en de gemeenteleden verlaten de kerk via de door BHV aangewezen uitgangen.

3) Brand/rookontwikkeling

a) De brand wordt gemeld bij de koster, waarna u gealarmeerd wordt;

b) BHV, herkenbaar aan een fluorhesje, wijst u de dichtstbijzijnde nooduitgang;

c) U volgt kalm en rustig de instructie op tot buiten;

d) Buiten wordt u begeleid naar de verzamelplaats, deze is in de Kerkstraat naast het Chinees Restaurant Moy-Fa;

e) U verlaat de verzamelplaats niet tenzij dit wordt aangegeven.

Belangrijk voor u:

 • Blijf op uw plaats zitten. Om onrust of gevaarlijke situaties te voorkomen, wordt aan u gevraagd even op uw plaats te blijven. Indien extra hulp nodig is, wordt dit door een BHV-er aan u gevraagd.
 • Wacht af tot verdere informatie aan u wordt verstrekt. Hoe het verder met de patiënt verloopt, hierover wordt u tijdens de dienst geïnformeerd. BHV-er geeft de situatie door aan de ouderling van dienst en deze licht de predikant in, waarna u geïnformeerd zal worden.

De BHV-ers binnen onze kerk zijn:

 • Kees Overdulve
 • Leo Dieleman
 • Albertien van de Wege
 • Johan le Feber
 • Talitha de Ridder
 • Henk Schipper
 • Sarina Westeneng
 • Willeke Dieleman
 • Annelies Veenhoven
 • Marjolein de Jonge
 • Esther Duerink
 • Bep van Tatenhove
 • Wim de Pooter