Liturgie

Liturgiegroep

Sinds eind 2015 is het mogelijk om de liturgie van de volgende zondag te ontvangen. Veel mensen die meeluisteren via internet of de kerktelefoon maken van deze mogelijkheid gebruik. Het is handig en vergroot het gevoel van betrokkenheid.

Coördinator is:

Alie Bakker tel. 0115-562157 of huize-ichthus@zeelandnet.nl.

Verspreiders zijn:

  • Corry Scheele
  • Adrie de Feijter
  • Jeroen Rintjema
  • Willeke Dieleman
  • Marloes Tacq