ZWO

ZWO:

De ZWO-commissie heeft als doelstelling in de gemeente aandacht te vragen voor de aspecten voor wat betreft Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking. Dit proces bestaat met name uit het informeren, het voorbereiden van acties en de daadwerkelijke geldwerving.

Algemene informatie over het nieuwe project Pakistan:

'Reeds Pakistan' is een partnerorganisatie van Kerk in Actie. Zij zijn een voedselzekerheidsprogramma gestart om mensen in de dorpen, die sociaal-economisch uitgesloten zijn, weer op weg te helpen. Er worden ook vaardigheidstrainingen gegeven voor loodgieter, elektricien, assistent veearts etc.

Ook verstrekt 'Reeds' kleine subsidies om enkele geiten te kopen en een winkeltje op te starten, zodat deze gezinnen weer een betere levensstandaard krijgen.

Dit zijn enkele voorbeelden waar wij als ZWO ons de komende jaren voor inzetten.


Namens de diaconie:

Voorzitter: Lien van Cadsand-Riemens tel. 0115-562606

Penningmeeester: André Tacq, 06-17462380

Leden: Annelies Gommers-Simons en Alie Bakker-Haaring

Rekeningnummer NL65 RABO 0362 3148 37 t.n.v. ZWO-Commissie PKN Axel

e-mail: ZWO@pknaxel.nl