ZWO

De ZWO-commissie heeft als doelstelling in de gemeente aandacht te vragen voor de aspecten voor wat betreft Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking. Dit proces bestaat met name uit het informeren, het voorbereiden van acties en de daadwerkelijke geldwerving.

Het nieuwe project van de ZWO is “Delta voor Indonesië”.

Wij hebben gekozen voor “een betere toekomst voor straatkinderen in Yogyakarta”, dit is een plaats op Java.

In Yogyakarta leven veel kinderen op straat. Zij worden aan hun lot overgelaten en moeten zichzelf zien te redden. De organisatie “Dreamhouse” kijkt naar hen om. Ze zoeken de kinderen op straat op. In het begin kunnen de straatkinderen terecht bij de noodopvang en overgangscentra. Kinderen, die de straat definitief willen verlaten, kunnen in een opvanghuis terecht. Ze gaan naar een plaatselijke school. Vrijwilligers helpen hen bij hun studie.

Dreamhouse wil niet alleen opvang bieden aan straatkinderen, maar ook structureler aan preventie werken: voorkomen dat kinderen op straat komen. Ze willen zorgen, dat kinderrechten beter nageleefd worden. Deze organisatie werkt hierbij samen met andere organisaties.

Dreamhouse verwijst ouders van de straatkinderen naar organisaties, die hen kunnen helpen om hoe zij hun gezin financieel zouden kunnen onderhouden. De komende jaren steunen wij dit project en zetten ons hiervoor in. Wij hopen, dat u ons hierbij wilt blijven steunen, zowel met gebed als financieel.


Voorzitter: Lien van Cadsand-Riemens tel. 0115-562606

Scriba: Alie Bakker-Haaring tel. 0115-562157

Penningmeester: André Tacq tel. 06-17462380


Leden:

Annelies Gommers-Simons tel. 06-15588631

Ada Vlaander tel. 06-12578306

Anne-Marie de Feijter tel. 0115-850710

Rekeningnummer NL65 RABO 0362 3148 37 t.n.v. ZWO-Commissie PKN Axel.

e-mail: ZWO@pknaxel.nl