Stille hulp

Stille hulp

Een bijzondere vorm van diaconale hulp op plaatselijk niveau is de stille hulp. Individueel wordt hulp gegeven aan mensen, die daar behoefte aan hebben. Die hulp kan bestaan uit geldelijke ondersteuning, maar ook uit daadwerkelijke hulp bij administratie, klusjes of omgaan met de diverse instanties in onze zo georganiseerde maatschappij. Dit heet stille hulp, omdat de mensen om wie het gaat niet graag met hun noden te koop lopen. Voor de mensen, die deze vorm van hulp nodig hebben, is het belangrijk te weten dat de diaconie deze discretie ook biedt. Dit verlaagt de drempel om ook daadwerkelijk om die hulp te vragen.

We weten dat er eigenlijk meer mensen op dit soort hulp een beroep zouden willen doen, maar die dat nalaten omwille van hun schaamte voor de situatie. Ook gemeenteleden, die in hun buurt of omgeving een dergelijke behoefte kennen, zouden de hulpbehoevenden en de diaconie behulpzaam kunnen zijn bij het tot stand brengen van het contact. Deze stille hulp wordt verleend in aanvulling op en soms in samenwerking met de daarvoor bestaande organisaties.

Meer informatie: diaconie@pknaxel.nl