Ophaaldienst

Ophaaldienst

De bedoeling van deze ophaaldienst is het ophalen van mensen die niet meer zelfstandig naar de kerk kunnen komen. Je kunt een beroep op ons doen, om opgehaald te worden op dagen dat er een kerkdienst wordt gehouden.

Hiervoor kun je contact op nemen met Corrie Deurwaarder tel. 0115-563161.