Koken voor vluchtelingen

Koken voor en met vluchtelingen

In 2017 is het plan opgevat door de Elisabethparochie en de PKN Axel om samen een project “Koken met Vluchtelingen” op te starten. Het doel van deze activiteit is de integratie van vluchtelingen in de samenleving bevorderen. Om dit te bereiken is het belangrijk om verschillende vluchtelingengroepen apart uit te nodig om zodoende een gemoedelijke sfeer te behouden.

Voorlopig starten we met koken voor vluchtelingen in plaats van met vluchtelingen omdat er nog geen keuken is om met een groep te koken. De Elisabethparochie stelt hun ruimte beschikbaar.

Er hebben zich 6 mensen aangemeld die willen koken. De koks zullen tevens bedienen op de avond, zodat de gastheren/ dames kunnen blijven zitten om het gesprek zoveel mogelijk gaande te houden. Er worden 8 vluchtelingen uitgenodigd.

In het begin nodigen we alleenstaanden en stellen zonder kinderen uit zodat er vooral aandacht is voor gesprek en ontmoeting. We richten ons daarnaast op vluchtelingen uit Axel. Ook zullen 8 mensen uit de parochie/gemeente uit genodigd worden (4 uit PKN Axel en 4 uit de Elisabethparochie), zodat er een even aantal vluchtelingen / Nederlanders zijn. Dit zijn de gastheren/ dames. We nodigen voornamelijk mannen uit omdat de verwachting is dat er ook voornamelijk mannelijke vluchtelingen komen. Daarnaast zal de stuurgroep aanwezig zijn. In een later stadium zullen we ook gezinnen uitnodigen.