Klusteam

Er is een klusteam opgericht bestaande uit een tiental vrijwilligers. De voornaamste werkzaamheden zijn algemene klussen in en rondom

het kerkgebouw en de pastorie, zoals: schilderen, schoonmaken, tuinieren, klein elektra, stoeptegels leggen, timmeren.

Wilt u ook helpen bij deze groep of heeft u vragen en/of opmerkingen meldt u zich dan bij Rogier van Hilten

tel. 0115-720837 of ravhilten@zeelandnet.nl.