Inzameling postzegels en kaarten

Al jaren worden er in onze gemeente postzegels en kaarten met en zonder zegels ingezameld voor “Kerk in Actie”. Hiervoor staat bij de uitgang een doos. De doos wordt regelmatig door mij geleegd en de inhoud gesorteerd. Vervolgens worden de kaarten en zegels door vrijwilligers meegenomen naar Utrecht. Daar worden ze nogmaals gesorteerd en vervolgens te gelde gemaakt. De afgelopen jaren heeft dat samen met de zegels en kaarten uit andere kerkelijke gemeenten per jaar tussen de € 30.000 en € 40.000 opgebracht. Het is dus best de moeite waard om de voor u waardeloos geworden zegels en kaarten in de kerk in te leveren.

Welke kaarten kunnen we goed gebruiken? Alle prentkaarten met of zonder zegel, dubbele (gevouwen) kaarten van Unicef, Anton Pieck enz.

Postzegels: Postzegels op de kaarten laten zitten want een kaart met zegel en stempel is vaak meer waard dan de losse zegel. Wanneer u postzegels afknipt of scheurt, doe dit dan voorzichtig, want iedere beschadiging aan de zegel maakt hem voor de verkoop waardeloos.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van Kerk in Actie

Namens de Zending

Dick van Toorn