Inzameling postzegels en kaarten

Inzameling postzegels en kaarten

Al jaren worden er in onze gemeente postzegels en kaarten, met en zonder zegels, ingezameld voor Kerk in Actie. Hiervoor staat bij de uitgang een doos. De doos wordt regelmatig geleegd en gesorteerd. Vervolgens worden de kaarten en zegels door vrijwilligers meegenomen naar Utrecht. Daar worden ze nogmaals gesorteerd en vervolgens te gelde gemaakt.

Landelijk hebben de zegels en kaarten, de afgelopen jaren, al tussen de € 30.000 en € 40.000 per jaar opgebracht. Het is dus best de moeite waard om de voor jouw waardeloos geworden zegels en kaarten in de kerk in te leveren.

Welke kaarten kunnen we goed gebruiken?

Prentkaarten: met of zonder zegel, dubbele (gevouwen) kaarten van Unicef, Anton Pieck e.d. Postzegels: Postzegels op de kaarten laten zitten want een kaart met zegel en stempel is vaak meer waard dan de losse zegel. Wanneer je postzegels afknipt of scheurt, doe dit dan voorzichtig, want iedere beschadiging aan de zegel maakt hem voor de verkoop waardeloos.

Voor meer informatie kun je terecht op de website van Kerk in Actie (www.kerkinactie.nl) of bij Dick van Toorn.