Dienstenmarkt

Dienstenmarkt

Sinds eind 2017 hebben wij als gemeente een dienstenmarkt. De dienstenmarkt is een WhatsApp-groep, waarin momenteel zo'n 15 vrijwilligers actief zijn, en waarin oproepen komen te staan als gemeenteleden hulp kunnen gebruiken. Je kunt daarbij denken aan kleine klusjes, zoals het ophangen van een kapstok of gordijnen, het witten van een muurtje of hulp bij verhuizing. Het kan ook zijn dat je bijvoorbeeld graag naar de kerkdienst wilt maar dat je thuis iemand hebt waar je voor moet zorgen en die je niet alleen kunt laten. Ook voor dit soort situaties kun je denken aan de dienstenmarkt. Het gaat om gemeenteleden die geen tot een klein netwerk hebben.

De vrijwilligers die zich aangemeld hebben zijn geen professionals, maar van goede wil om iedereen te helpen. Wij, als diaconie, stemmen vraag en aanbod bij elke klus zo goed mogelijk op elkaar af op basis van beschikbaarheid.

Wanneer je hulp kunt gebruiken kun je jezelf aanmelden voor een vraag aan de dienstenmarkt via het e-mailadres van de diaconie: diaconie@pknaxel.nl, via telefoonnummer 06-28626268 (Patricia van Drongelen) of via een briefje wat je in de collectezak doet.

We kunnen nog altijd vrijwilligers gebruiken! Je kunt per oproep bekijken of je tijd hebt en of dit klusje bij je past.

Via bovenstaande manieren kun je jezelf ook aanmelden als vrijwilliger!