Uitnodiging projectkoor

Het ligt in de bedoeling om na de vakantieperiode een projectkoor samen te stellen.

Iedereen die eens kennis wil maken is in de gelegenheid om samen met ons te repeteren voor de eerstvolgende medewerking aan de eredienst. Op zondag 6 oktober, Israëlzondag, zullen we bij de dienst passende liederen zingen. Als jullie tips hebben, graag!

Als je graag zingt, schroom dan niet en kom woensdag 14 augustus om 20:00 uur naar de repetitie onder de toren. We repeteren tot 22:00 uur en het is de bedoeling dat iedereen alle repetities bijwoont, 8 in totaal.

We zouden blij zijn als ook jongeren zich melden!

De eerste avond is een kennismakingsavond, een beetje repeteren en dan...

Dit alles is natuurlijk geheel vrijblijvend, maar het is de moeite waard!


Met hartelijke groet,

het bestuur en de dirigente van het SOW Kerkkoor