Uitnodiging startavond seizoen 2019-2020 in Museum Het Warenhuis in Axel

Ook dit jaar begint het LEERHUIS het nieuwe seizoen met een bijzondere avond.

Dat is op dinsdag 10 september a.s. in museum Het Warenhuis in Axel, Markt 2, aanvang 19.30 u.

Daarin zal aandacht worden besteed aan de Jodenvervolging in de Tweede Wereldoorlog.


Er zullen twee films worden vertoond over het leven van Joodse families, beide films zijn gerealiseerd door mevrouw Rebecca van Wittene.

De eerste film draagt de titel: Een Achterhuis in Axel, het is een documentaire over de geschiedenis van een Joodse familie die in Axel anderhalf jaar was ondergedoken.

De andere film is getiteld: Een echte Peereboom en bevat filmfragmenten uit de jaren dertig van de vorige eeuw over een Joodse familie uit Amsterdam en Vlissingen.

Dit is de eerste avond dat deze films zullen worden vertoond in Het Warenhuis in het kader van herdenking van de bevrijding van Zeeuwsch-Vlaanderen in september 1944.


Het programma voor de avond is als volgt:

19.30 u. Ontvangst door de heer P. de Blaeij, conservator van het museum Het Warenhuis.

19.32 u. Opening en introductie over deze avond door Dick Schriek.

19.35 - 20.15 u. film Een Achterhuis in Axel.

20.15 - 20.30 u. gelegenheid vragen te stellen aan de heer J. Naeye, lid van de familie die gastvrijheid toonde.

20.30 - 20.45 u. pauze

20.45 - 21.25 u. film Een echte Peereboom.

21.25 - 21.45 u. gelegenheid voor vragen

21.50 u. afsluiting door de heer De Blaeij.


Toegang vrij - Collecte na afloop.


Graag ontvangen we bericht - vóór zaterdag 7 september a.s. - wanneer u deze avond wenst bij te wonen en met hoeveel personen u komt, via mail of telefoon: 0115-562921.


Met vriendelijke groet,

Dick Schriek, gespreksleider LEERHUIS


Het LEERHUIS is een interkerkelijke gespreksgroep in Terneuzen die actuele thema’s bespreekt vanuit Joodse en Christelijke bron en komt één maal per maand bijeen.