Trainingsdag Contextueel Bijbellezen

Voor deelnemers van CBL groepen, geïnteresseerde gemeenteleden, predikanten en kerkelijk werkers.

Zaterdag 26 oktober 9.30-14.30 uur, kerk Protestantse gemeente Hoek!


Wat is Contextueel Bijbellezen (CBL)?

Door vanuit de eigen situatie een verhaal te lezen worden oude teksten relevant voor ons leven anno 2019 en mogen we al sprekend en lezend iets ontdekken van Gods Woord als licht op ons pad. Lees meer op www.kerkinactie.nl/bijbellezen

Op verschillende plekken in Zeeuws-Vlaanderen is er kennis gemaakt met CBL. Inmiddels is er een aantal gespreksgroepen actief. Ben je of wil je zelf aan de slag met deze methode en daarvoor handvatten aangereikt krijgen of heb je behoefte aan wat ondersteuning en input? Kom dan naar de training op zaterdag 26 oktober.

Informatie over aanmelden volgt. Heb je al vragen: neem dan contact op met ds Aart van Houweling (Zuidzande) via avanhvdm@zeelandnet.nl


## Tot januari 2018 was Hanna Wapenaar namens de Classis Zeeuws Vlaanderen uitgezonden door Kerk in Actie. Ze was verbonden aan het Ujamaa Centrum en heeft daar gewerkt met de gespreksmethode van CBL. Tijdens haar bezoeken aan onze gemeenten heeft ze ons kennis laten maken met CBL. KiA stimuleert en ondersteunt de methode, hopende dat de bekendheid zich via de actieve gespreksgroepjes verspreid.