Startweekend

We willen dit startweekend gezamenlijk vieren op camping “De Stropielekker “aan de Axelsestraat 120 in Zaamslag.

Iedereen is van harte uitgenodigd. Wij hopen er samen een opbouwend weekend van te maken!

Startvrijdag 6 september 2019

Voor degenen die dit willen is er de mogelijkheid om te kamperen. Dit kan al vanaf vrijdag 6 sept. vanaf 16.00 uur.

Dus kom gezellig met tent of caravan.

U kunt zich opgeven voor het kamperen door te mailen naar startweekendpkn@gmail.com of door het opgaveformulier in de daarvoor bestemde doos achter in de kerk te stoppen.

Opgeven kan t/m 1 september.

De kosten voor het plaatsen van een caravan of tent bedraagt 2,50 euro pp. per nacht.


Startzaterdag 7 september 2019

Borrel

Vanaf 16.00u starten we met de ‘borrel’.

‘Schuif maar aan’ maaltijd en BBQ

Aansluitend aan de borrel start om ±18.30u de ‘Schuif maar aan’ maaltijd en BBQ.

U kunt zich hiervoor opgeven door te mailen naar startweekendpkn@gmail.com of door het opgaveformulier in de daarvoor bestemde doos achter in de kerk te stoppen. Opgeven kan t/m 1 september.

Het is de bedoeling dat iedereen genoeg eten/salades meebrengt om te delen.

Voor drinken, stokbrood en bbq-vlees wordt gezorgd.

We willen dit startweekend gezamenlijk vieren op camping “De Stropielekker “aan de Axelsestraat 120 in Zaamslag.

Iedereen is van harte uitgenodigd. Wij hopen er samen een opbouwend weekend van te maken!

I.v.m de duurzaamheid willen wij iedereen vragen zijn eigen bord, bestek, beker/glas mee te brengen, zodat wij geen plastic hoeven te gebruiken.

Avondprogramma

Na de maaltijd (± 20.00u) drinken we gezellig een bakkie koffie/ thee of iets fris.

Rond die tijd willen we ook starten met de GPS-tocht voor jong en oud.

Om ± 20.30u schuiven we aan om te zingen rond het kampvuur. Dit samen zingen zal worden ondersteund met ‘live muziek’.

Om ± 23.00u sluiten we deze dag af.


Pendeldienst

Voor hen die niet zelf in de gelegenheid zijn om naar de locatie te komen is er een pendeldienst.

U kunt zich hiervoor aanmelden en u wordt thuis opgehaald.

VERTREK vanaf de camping naar huis om 21.00 u, 22.00 u en 23.00 u.


Startzondag 8 september 2019

Ontbijt

Op zondag 10 september bent u allen hartelijk welkom om de dag te beginnen met een ontbijt om

9.00 u.

U kunt zich hiervoor opgeven door te mailen naar startweekendpkn@gmail.com of door het opgaveformulier in de daarvoor bestemde doos achter in de kerk te stoppen. Opgeven kan t/m 1 september.

Koffie

Na het ontbijt is er voor iedereen koffie.


Hagenpreek

De hagenpreek is om 10.30u, ook op de locatie bij camping “De Stropielekker”.

Deze interactieve dienst zal geleid worden door ds. Jan Verlinde en Annelies Veenhoven met medewerking van de muziekgroep, o.l.v. Akko de Feijter,

Lunch

Na de dienst, rond 12.00u wordt het weer tijd om de inwendige mens te versterken en is het tijd voor de lunch. U kunt zich hiervoor opgeven door te mailen naar startweekendpkn@gmail.com of door het opgaveformulier in de daarvoor bestemde doos achter in de kerk te stoppen. Opgeven kan t/m 1 september.

Rond 13.30u willen we dan afscheid nemen van elkaar.


Pendeldienst

Deelname ontbijt:

Voor hen die deel willen nemen aan het ontbijt en niet zelf in de gelegenheid zijn om naar de locatie te komen is er een pendeldienst. U wordt rond 8.30 uur thuis opgehaald.

Deelname hagenpreek:

Voor hen die niet naar het ontbijt maar wel naar de hagenpreek willen komen en niet zelf in de gelegenheid zijn om naar de locatie te komen is er een pendeldienst. U wordt rond 9.30 uur thuis opgehaald.

Het programma:

6-9-2019 Startvrijdag

- vanaf 16.00 uur: welkom en kampeerspullen klaarzetten.

Kamperen op eigen gelegenheid.


7-9-2019 Startzaterdag

- 16.00 u: ‘borrel’ voor jong en oud

- 18.30 u: ‘Schuif maar aan’ maaltijd / BBQ

- 20.00 u: koffie/ thee

Start GPS tocht voor jong en oud.

-20.30u: ‘Schuif maar aan’ om te zingen rondom het kampvuur, met live muziek.

- ± 23.00 Afsluiting


8-9-2019 Startzondag

- 9.00 u: ontbijt voor iedereen.

- 9.30 u: koffie

- 10.30 u: hagenpreek mmv. van de muziekgroep

- 12.30 u: lunch

- 13.30 u: afscheid


inleveren of mailen vóór 1 september
Weet je nog niet zeker of je naar het Startweekend moet gaan?

Bekijk dan eens de filmpjes van vorig jaar... Gezelligheid verzekerd!

Startweekend 2018 dag 1.mp4

Dag 1

Startweekend 2018 dag 2.mp4

Dag 2