Innmelding

Slik blir du medlem av Equinor seniorklubb Stavanger (Stasen)

Stasens vedtekter stiller følgende krav til medlemskap i Stasen:

«Stasen skal være åpen for alle tidligere ansatte i Equinor som har sluttet med en pensjonsordning (pensjonister, førtidspensjonister, AFP pensjonister, uførepensjonister). Medlemmene må selv melde seg inn og betale den kontingent som årsmøtet til enhver tid bestemmer.

Etterlatt ektefelle/samlivspartner kan bli medlem av Stasen på samme vilkår som den avdøde ektefelle/samlivspartner.»

Fyll ut og send inn nedenstående innmeldingsskjema:

Kontingent

Når medlemskapet er registrert vil du motta faktura for medlemskontingenten via epost.

Vennligst benytt nettbank ved betaling av kontingenten og husk å bruke riktig KID-nummer som angitt på fakturaen.

Stasen har ikke medlemskort. Når medlemskontingenten er betalt er det din bekreftelse på medlemsskap i Stasen.

PS: Medlemmers ektefelle/samlivspartner har også adgang til Stasens møter og arrangementer medmindre noe annet er tydelig uttalt.