เนื่องด้วยโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ครบรอบ 109 ปี ในปี พ.ศ. 2561 ทางโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย นำโดยนายศิริชัย ไตรยราช ผู้อำนวยการสถานศึกษา ประชุมร่วมกับคณะครูโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยให้มีการจัดกิจกรรมการแข่งขัน 109 ปี ปิยะมหาราชาลัย มินิมาราธอน ครั้งที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์ การวิ่ง มินิมาราธอนครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมสุขถาพพลานามัยและเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับร่างกายด้วยการวิ่งและหารายได้สมทบทุนในการจัดสร้างอาคารโดม ให้กับโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยเพื่อให้เป็นประโยชน์ในการจัดการศึกษา

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยครบรอบ 109 ปี

2. เพื่อส่งเสริมสุขถาพพลานามัยและเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับร่างกายด้วยการวิ่ง

3. เพื่อหารายได้สมทบทุนในการจัดสร้างอาคารโดม ให้กับโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยเพื่อใช้เป็นประโยชน์ในการจัดการศึกษา

กำหนดการ : วันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม 2561 เวลา 05.00-08.00 น.

สถานที่ : ณ ลานหน้าวัดพระอินทร์แปลง

เส้นทางการวิ่ง : จุดเริ่มต้น/เส้นชัย ณ วัดพระอินทร์แปลง (โปรดดูแผนที่ประกอบ)

เจ้าภาพและควบคุม : โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย

เปิดรับสมัคร

วันที่ 1- 23 กันยายน 2561

รับสมัครจำนวน -ฟันรัน 3,000 คน

- มินิมาราธอน 2,000 คน