PROXECTO:

PABLO PICASSO

Proxecto levado a cabo polos alumnos e alumnas de 3º e 4º de E. P. do CEIP de Maciñeira en Neda no segundo trimestre do curso 2016/17

Achegando aos nosos alumnos/as de xeito lúdico e creativo ao coñecemento da vida e algunhas obras de arte de Pablo Ruíz Picasso.

"Levoume catro anos pintar como Rafael, pero levoume toda a vida pintar como un neno"

Pablo Picasso