สถิติผู้ชมเว็บไซต์

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โครงการการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ สพป.สมุทรปราการ เขต 1
CBE Thailand > คลิก

หนังสือการศึกษา

หนังสือการศึกษาคุณภาพสูง.pdf

นโยบาย กระทรวงศึกษาธิการ

54715-6694.pdf
ผลการประเมินรอง ผอ.เขต รอบ 1 ปี

แผนปฏิบัติราชการ สพฐ.ปี 2564

อนุกรรมาธิการและเลขานุการ วุฒิสภา พัฒนาครู

การวิจัย การพัฒนาศูนย์บริหารการศึกษาด้วย.pdf
วิจัย การพัฒนารูปแบบการสนับสนุนการจัดการ.pdf
รวมรายงานการนิเทศติดตามปี2563 ออนไลน์.pdf
คู่มือการดำเนินงานศูนย์ (comment) (1).pdf