เสื้อวิ่ง + ไซส์เสื้อ

ไซส์เสื้อวิ่ง

หมายเหตุ : สำหรับนักเรียนโรงเรียนเพ็ญพิทยาคม ที่เพิ่มเงินจากค่าเสื้อกีฬาภายในเพื่อเข้าร่วมวิ่ง Phenpit Mini Marathon 2019 ทั้ง 2 ระยะ ในขั้นตอนการสมัคร หัวข้อขนาดเสื้อวิ่ง(T-Shirt) ให้เลือกเป็น "ไซส์เสื้อสำหรับนักเรียนเพ็ญพิทยาคม " เท่านั้น, ส่วนบุคคลทั่วไปเลือกตามตารางไซส์เสื้อข้างบนเท่านั้นค่ะ

เหรียญรางวัล+ถ้วยรางวัล

ถ้วย FUNRUN

ถ้วย MINI Marathon

ถ้วย Overall

เส้นทางการวิ่ง : PHENPIT MINI MARATHON 2019

ตารางประเภทการแข่งขัน

ประเภทการแข่งขัน งานวิ่ง PHENPIT MINI MARATHON 2019

ณ โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมแข่งขัน

วิธีการสมัครเข้าร่วมแข่งขันงานวิ่ง PHENPIT MINI MARATHON 2019

***************************

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 15 สิงหาคม 2562

(ทั้ง 2 ระยะ รับจำนวนจำกัด)

1. การสมัคร

   • สมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ อาคาร 2 และห้องบริหารงานทั่วไป อาคาร 1 โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม (พร้อมชำระเงินค่าสมัคร) เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ (สอบถามเพิ่มเติมได้ที่คณะกรรมการดำเนินงานตามรายชื่อข้างล่าง) หรือ
   • สมัครออนไลน์ได้ที่ https://sites.google.com/view/phenpitminimarathon2019 หรือสแกน QR Code ข้างล่างนี้

QR Code

สมัครเข้าแข่งขันงานวิ่ง

PHENPIT MINI MARATHON 2019

2. กรณีสมัครออนไลน์ เมื่อสมัครเข้าร่วมแข่งขันเรียบร้อยแล้ว ให้ชำระเงินค่าสมัครโดย

2.1 ชำระเงินค่าสมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ อาคาร 2 และห้องบริหารงานทั่วไป อาคาร 1 โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม (สอบถามเพิ่มเติมได้ที่คณะกรรมการดำเนินงานตามรายชื่อข้างล่าง) หรือ

2.2 โอนเงินเข้าบัญชี

ธนาคาร : ออมสิน

ชื่อบัญชี : วิ่งเพื่อโดม 51 ปี เพ็ญพิทย์

เลขที่บัญชี : 020290389418 (ออมทรัพย์)

3. หลังโอนเงินแล้ว ให้ส่งหลักฐานการโอนเงินที่

   • เว็บไซต์ https://sites.google.com/view/phenpitminimarathon2019 , เลือกเมนู ส่งหลักฐานการโอนเงิน หรือ
   • แอพลิเคชั่น Line โดยสแกน QR Code ข้างล่างนี้ (ถ้าส่งทางไลน์ ให้ระบุ เลขที่บัตรประชาชน 13 หลัก, ชื่อ, นามสกุล, ประเภทที่เข้าร่วมการแข่งขัน และแนบหลักฐานการโอนเงินมาด้วย)

หมายเหตุ :

   • กรณีโอนเงินผ่านตู้ ATM , ไฟล์ภาพถ่ายใบสลิปจากตู้ ATM โปรดเขียนชื่อ นามสกุล ของผู้สมัครลงบนสลิปให้ชัดเจน ก่อนถ่ายรูปหรือสแกนส่ง
   • กรณีโอนเงินแทนผู้อื่น, ไฟล์ภาพถ่ายใบสลิป โปรดเขียนชื่อ นามสกุล ของผู้สมัคร(เจ้าของเสื้อ ทุกคน) ลงบนสลิปให้ชัดเจน ก่อนถ่ายรูปหรือสแกนส่ง

QR Code

เข้าร่วมกลุ่ม Line งานวิ่ง

PHENPIT MINI MARATHON 2019

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ (คณะกรรมการดำเนินงาน)

   • ครูสุพักตร์ษา มุกดาม่วง โทร 085-6969133
   • ครูศรีสมร ธวัชเมธี โทร 085-6834414
   • ครูวิพรรัตน์ บุญประเสริฐ โทร 087-9528214
   • ครูเบญจมาศ กระตารัตน์ โทร 081-8738840
   • ครูมะลิวรรณ ตันเจียง โทร 091-8678695
   • ครูพรทิวา แต๊ะเฮง โทร 087-2235898

เสื้อที่ระลึกงานวิ่ง (สั่งจองเพิ่มเติมด้วยตนเองเท่านั้น)

เสื้อที่ระลึกงานวิ่ง PHENPIT MINI MARATHON 2019 เป็นเสื้อวิ่งที่ใช้สีโทน สีแสด สีฟ้า สีชมพู และสีเขียว โดยมีลวดลายและรายละเอียดบนตัวเสื้อเหมือนกับเสื้อวิ่งที่ทุกท่านจะได้รับเมื่อสมัครเข้าร่วมวิ่ง(แบบสีม่วง) ทุกอย่าง สำหรับท่านใดที่สนใจสั่งจองเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่รายชื่อผู้ประสานงานข้างล่างนี้ค่ะ

สั่งจองเสื้อที่ระลึกงานวิ่ง PHENPIT MINI MARATHON 2019 โทรติดต่อ

[ ครูอภิสิทธิ์ ลุนนารี โทร 085-0010602 ]

บุคคล/ร้านค้า/ช่างภาพ ที่สนใจจะขายสินค้า และถ่ายภาพในงาน

สำหรับบุคคลหรือร้านค้าใดที่สนใจจะมาขายสิ้นค้าในงาน รวมทั้งช่างภาพที่จะเข้ามาถ่ายภาพกิจกรรมงานวิ่ง 51 ปี เพ็ญพิทย์มินิมาราธอน สามารถติดต่อขอลงทะเบียนหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทีมงานรับลงทะเบียนบูธขายสินค้าและช่างภาพ ได้ตามรายชื่อคณะกรรมการข้างล่างนี้ หรือ qr code แอพลิเคชั่น Line กลุ่มทีมงานรับลงทะเบียนบูธขายสินค้าและช่างภาพตาม qr code ข้างล่างนี้ได้เลยค่ะ

  • ครูนวพล หล้าบุตรศรี โทร 0836737362
  • ครูวิพรรัตน์ บุญประเสริฐ โทร 087-9528214
  • ครูวรรณิศา มุกดาหาร โทร 0878549676
  • ครูนิตยา ชานนท์ โทร 0874536383
  • ครูณัษฐ์ชานนท์ เนสุสินธุ โทร 0996681424

QR Code

กลุ่มทีมงานรับลงทะเบียนร้านขายสินค้าและช่างภาพ งานวิ่ง

PHENPIT MINI MARATHON 2019

กำหนดการงานวิ่ง PHENPIT MINI MARATHON 2019

วันที่ 23 - 24 สิงหาคม 2562

   • 09.00 – 16.00 น. ....... ผู้สมัครเข้าแข่งขันติดต่อรับเสื้อ และหมายเลขประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน ณ ห้องกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ อาคาร 2 โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม (ไม่มีบริการจัดส่งเสื้อวิ่งทางไปรษณีย์)

** กรณีมารับเสื้อด้วยตนเองไม่ได้ สามารถให้ผู้อื่นมารับแทนได้ โดยให้ผู้มารับแทนนำบัตรประชาชนของเจ้าของเสื้อมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย

วันที่ 25 สิงหาคม 2562

   • 04.00 – 04.30 น. ....... ผู้สมัครรวมตัวกัน ณ โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม
   • 04.30 น. ....... นักวิ่งวอร์มอัพอบอุ่นร่างกาย
   • 04.50 น. ....... ประธานจัดการแข่งขันกล่าวรายงาน, ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน
   • 05.00 น. ....... ปล่อยตัวนักวิ่งระยะ 11 กม.
   • 05.30 น. ....... ปล่อยตัวนักวิ่งระยะ 5 กม.
   • 07.00 น. ....... ประกาศผลการแข่งขัน กิจกรรมบนเวที และพิธีมอบรางวัล
   • 09.00 น. ....... จบงานแข่งขัน

หมาเหตุ : เวลาปล่อยตัวนักวิ่งของแต่ละรุ่น อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศ