תואר שני במנהל עסקים עם תזה - MBA מחקרי

התוכנית

תכליתה של תוכנית לימודים זו היא להכשיר בוגרות/בוגרים כך שיהיו בעלי תובנה מחקרית מעמיקה וידע בתחומי הדעת השונים במנהל עסקים. השנה הראשונה ללימודים ממוקדת ביצירת תשתית ויסודות אצל הלומדים/ות, שיהוו אבני דרך לשלב העמקה בו יתמקדו במחקר. התוצאה היא תוכנית לימודים דו-שלבית ודו-ממדית. בשלב הראשון, יתקיימו קורסים ייחודיים שנועדו לבנות את הבסיס להבנת מחקר, גישות ושיטות למחקר וכלי מחקר רלבנטיים. בשלב השני, ינותבו הלומדים/ות לסמינרי מחקר בתחומי דעת שישמשו כבסיס לבניית המחקר האישי. לצד קורסים אלה, לאורך כל הלימודים, הלומדים/ות ייחשפו לקורסים השייכים לליבת הלימודים בבית הספר למנהל עסקים. באופן זה, התואר משלב בין לימודי מנהל עסקים המכשירים את הלומדים ככל בוגרי תוכנית למנהל עסקים, ומוסיף את הנדבך של כישורי מחקר המהווים יתרון הן בהקשר מעשי והן בהקשר אקדמי, בהתאם לשאיפות הלומדים. התוכנית מיועדת לבוגרים/ות מצטיינים בתואר הראשון, השואפים להעמיק במחקר בתחומי הניהול תוך חשיפה, במקביל, להיבטיו המעשיים. באופן זה, בוגרי/ות התוכנית יהיו בעלי הכשרה מחקרית באחד מתחומי הניהול, תוך שילוב של הכשרה מעשית שתאפשר ראייה רחבה, מחקרית ומעשית. התוכנית תכשיר את הלומדים/ות לניהול מעשי בתחומי הדעת המגוונים של הניהול (אסטרטגיה, שיווק, מערכות מידע, מימון, התנהגות ארגונית וכיו"ב), תוך כדי מיקוד בתחום מחקר עיקרי מתחומים אלה שייבחר על-ידי כל סטודנט/ית בתוכנית

לסיכום, התוכנית נועדה לתת בידי הבוגרות והבוגרים הכנה להמשך בשני כיוונים: התמקצעות בכיוון מחקרי באמצעות המשך לימודים לתואר שלישי, או פנייה לכיוון יישומי, מצוידים בהבנה מעמיקה יותר הנובעת מהדגש המחקרי של התוכנית

(מבנה כללי של תוכנית הלימודים (ייתכנו שינויים

(קורסי הליבה של לימודי מנהל עסקים (14 שש"ס

(סוגיות במדעי ההתנהגות (2 שש"ס *

(מחשבים ומערכות מידע (2 שש"ס *

(התנהגות ארגונית (2 שש"ס *

(כלכלה ניהולית (2 שש"ס *

(חשבונאות פיננסית (2 שש"ס *

(ניהול השיווק (2 שש"ס *

(שיטות כמותיות (2 שש"ס *

(קורסים מתודולוגיים - הכשרה מחקרית (11 שש"ס

(סוגיות נבחרות במחקר במדעי החברה (2 שש"ס *

(סטטיסטיקה מתקדמת (3 שש"ס *

(שיטות מחקר מתקדמות (2 שש"ס *

(סדנה לכתיבת עבודה מדעית (2 שש"ס *

(סמינר מחלקתי (2 שש"ס *

(קורסים אינטגרטיביים - לימודי מנהל עסקים (10 שש"ס

(אסטרטגיה שיווקית (2 שש"ס *

(ניהול פרויקטים (2 שש"ס *

(אסטרטגיה עסקית (2 שש"ס *

(ניהול ארגונים (2 שש"ס *

(אסטרטגיה תאגידית (2 שש"ס *

(שלושה סמינרי מחקר (9 שש"ס), בתחומי המחקר הבאים: (חובת בחירה של שלושה קורסים מתוך השישה

מימון *

שיווק *

מערכות מידע *

ניהול ארגונים *

אסטרטגיה עסקית *

משאבי אנוש *

סך הכל בתוכנית: 44 שש"ס

הלימודים מתקיימים בימי שלישי, חמישי ושישי, בהתאם למערכת הלימודים שתיקבע ללומדים בתוכנית זו

| dgroisman@univ.haifa.ac.il | 04-8249193 - לפרטים נוספים, יש לפנות לגב' דיאנה גרויסמן