ระบบการเรียนออนไลน์

เพื่อพัฒนาอสม.นวัตกรสังคม

ระบบการเรียนเพื่อมวลชน

ระบบการเรียนออนไลน์ : เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา ไร้ข้อจำกัดวุฒิทางการศึกษา ระบบการเรียนรู้ดีๆที่ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานทั้ง 5 แห่ง ได้แก่ ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคเหนือ จังหวัดนครสวรรค์ ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคกลาง จังหวัดชลบุรี ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช และศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานชายแดนภาคใต้ จังหวัดยะลา พัฒนาเพื่อมวลชนในการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

คำแนะนำในการเรียนออนไลน์


แนะนำหลักสูตร


บทเรียน "การกักตัวที่บ้าน Home Isolation"


คู่มือ_การแยกกักตัวที่บ้าน_(Home_Isolation).pdf

เอกสารอ่านประกอบ


แบบทดสอบความรู้หลังเรียนประเมินความพึงพอใจระบบการเรียนออนไลน์


รายชื่อผู้เรียนที่อยู่ไม่ถูกต้อง.pdf

รายชื่อผู้ที่สอบผ่านแต่ไม่สามารถส่งเกียรติบัตรได้เนื่องจากกรอกอีเมลล์ไม่ถูกต้อง กรุณาติดต่อแอดมิน โดยสแกน QR Code ด้านล่างนี้


จำนวนผู้เข้าชม---------->>>

ติดต่อแอดมิน

แจ้งปัญหาการใช้งาน