aktuální změnyTermíny naplánovaných seminářů lékaře.

V tyto dny (vždy čtvrtek) NEBUDEME ORDINOVAT:

20. 10. 2022

24. 11. 2022

8. 12. 2022

26. 1. 2023

23. 2. 2023

23. 3. 2023

27. 4. 2023

25. 5. 2023

15. 6. 2023ordinujeme výhradně pro objednané pacienty

od 1. 8. 21 mobilní telefon na lékaře zrušen

od 1. 7. 21 zveme dále na preventivní prohlídky a očkování pacienty, od kterých máme aktuální e- mailovou adresuděkujeme za pochopení