แผนจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศแผนจัดซื้อ ปีงบ 62 ✬ (ยาองค์การเภสัช)✬

ประกาศแผนจัดซื้อ ปีงบ 62 ✬ (ยาผู้จำหน่ายรายเดียว)✬

ประกาศแผนจัดซื้อ ปีงบ 62 ✬ (ยาโรคไต)✬

ประกาศแผนจัดซื้อ ปีงบ 62 ✬ (ยาโรคหัวใจและหลอดเลือด)✬

ประกาศแผนจัดซื้อ ปีงบ 62 ✬ (ยาที่ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทส่วนกลาง)✬

ประกาศแผนจัดซื้อ ปีงบ 62 ✬ (ยาฉีด เฉพาะยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ)✬

ประกาศแผนจัดซื้อ ปีงบ 62 ✬ (สารน้ำ)✬

ประกาศแผนจัดซื้อ ปีงบ 62 ✬ (ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ ที่มีผู้จำหน่ายรายเดียว)✬

ประกาศแผนจัดซื้อ ปีงบ 62 ✬ (ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ)✬

ประกาศแผนจัดซื้อ ปีงบ 62 ✬ (เวชภัณฑ์มิใช่ยา)✬