Tehilim - Žalmy

V létě 2004 jsem poprvé zkusil zhudebnit žalm s kytarou a zahrát ji na bohoslužbě. Inspirací mi byl určitě Oboroh, ale já se chtěl vydat jinou cestou, použitelnou pří bohoslužbách - refrén jako odpověď a více či méně improvizované verše. Výsledkem jsem nebyl moc nadšený a tak tahle moje aktivita trochu usnula. Průběžně jsem pak několik pokusů ještě udělal, třeba kvůli svatbě mé kmotřenky, ale soustavně jsem "kytarově" začal zpracovávat žalmy - hebrejsky tehilim - až v roce 2010 - hlavně proto, že jsem měl v semináři na starosti hudbu. Zůstalo mi to dodnes a stále mě to baví.

Texty žalmů zpracovávám podle liturgického Bognerova překladu, především proto, že jsem na jeho znění zvyklý. Nezůstalo jen u žalmů a tak mezi těmito skladbami naleznete i novozákonní kantika (Simeonovo, Mariino), úryvek z Písně písní a další části Bible. V současné době mám zhudebněno asi 50 žalmů resp. jejich částí. Jsou uspořádány do dvou cyklů podle období jejich vzniku. První cyklus je nazván podle motta Noci kostelů 2011 Připomínám si noc noc (žalmy z let 2010 - 2011), druhý cyklus jsem nazval Čekám tě na úsvitu (žalmy z let 2012 - 2013) a třetí, který ponese název Stačí žít, bude závěrečným cyklem (žalmy z let 2014 - 2017).