Petr Minář

VÍTÁM VÁS NA SVÝCH STRÁNKÁCH!

Jsem člověkem mnoha zájmů, povolání a aktivit. Slovo renesanční je dost nadnesené, dnes se říká spíš aktivní. A to rozhodně jsem.

Nejvíc mě zaměstnává pedagogická činnost, kterou se zabývám celý svůj profesní život a bytostně osudnou se mi stala muzika a teologie, které se v mém životě propojují a doplňují. To všechno dohromady mi přihrálo moje životní krédo:

PRAVDA MÁ NÁS, NE MY JI.

S tím můžete nesouhlasit a bouřit se proti tomu, ale život mi ukázal, že tomu tak opravdu je. Proto se držím ještě jednoho životního moudra:

STAČÍ ŽÍT...

Přeji všem příjemně prožitý čas a rozhodně ne omezený jen na tyto stránky.