Петар Ракас

професор / наставник технологије рада са практичном наставом (предаје теорију и праксу суве градње и безбедност и здравље на раду), Грађевинска школа, ул. Хајдук Станкова 2, 11000 Београд, Србија

УПИС У ШКОЛУ

ПРЕДАВАЊА И ОБУКЕ

СУВА ГРАДЊА, ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА, ПРОЦЕНА РИЗИКА, БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ

www.rakas.rs 064-172-53-73 petar@rakas.rs


Petar Rakas

Professor / teacher of theory & practice at Construction Vocational High School, 11000 Belgrade City, Republic of Serbia, Hajduk Stankova Street 2

LECTURES & TRAININGS

DRYWALL, CONSTRUCTION ENGINEERING, RISK ASSESSMENT, OCCUPATIONAL HEALTH & SAFETY

www.rakas.rs +381-64-172-53-73 petar@rakas.rs