УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ


Упис у средњу стручну школу је један од најважнијих избора у животу младих људи, и прва важна одлука са далекосежним последицама.

Суштинско питање је следеће - Зашто се треба уписати у средњу стручну школу?

У средњу стручну школу треба се уписати да би стекла стручно-теоријска знања, практична знања, вештине и радне навике, које ће омогућити да се будући средњошколци укључе у посао и да почну да зарађују за живот - када заврше средњу школу, односно да започну студије па да се по њиховом завршетку такође укључе у посао и почну да зарађују за живот.

Да ли изабрати трогодишњи занатски образовни профил или четворогодишњи техничарски образовни профил? Шта је прави избор? Прави избор је искреност према самом себи.

Ако желите брзо да почнете да зарађујете за живот и да постанете свој човек, да практично научите да радите неки посао, постанете предузетник у будућности и сам свој газда - онда је најбоље да се упишете на неки занат у трогодишњи образовни профил. У таквој ситуацији имате пуно практичне наставе и самим тим много мање теоријских предмета, што је лакше јер нема много учења, али зато можете пуно времена на практичној настави да искористите да одлично научите посао. После завршене трогодишње школе свако ко жели може да се упише у тој истој школи на одговарајући четворогодишњи профил, тако да реално ништа не губи ако прво заврши занат. После тога се може уписати на Факултете или Високе школе ради студија, ко жели наравно. За све основце који нису имали посебно добар успех у основној школи ово је одличан начин да истовремено заврше занат, и после тога заврше и четворогодишњи образовни профил који желе, ако желе. У данашње време време многи ученици користе ове предности школовања, и занатски трогодишњи образовни профил и одмах после тога четворогодишњи техничарски образовни профил, са перспективом да када стекну довољно теоријског и практичног искуства постану предузетници, сами своје газде, односно започну свој приватни посао (бизнис).

Они који желе да се упишу на четворогодишње техничарске профиле одмах, могу и то по својој жељи. Техничарски профили су знатно тежи за учење од занатских, има много стручно-теоријских предмета и мање праксе, тако да је то препоручљиво за ученике који су као ђаци имали бољи успех. После тога се може отићи на студије.

У сваком случају, коју год средњу стручну школу да упишу, свршени основци треба да буду свесни да треба научити добро струку, и стећи сва потребна знања, вештине и радне навике; да би се школа исплатила по њеном завршетку. Циљ је да основци који упишу средњу стручну школу, када је буду завршавали буду способни да почну да зарађују за живот радећи на пословима из своје струке, а исто то важи и при избору студија - за оне који то буду желели.

с поштовањем

Петар Ракас, професор суве градње, 064-172-53-73 Грађевинска школа, Београд

  • професор / наставник технологије рада са практичном наставом (предаје теорију и праксу суве градње и безбедност и здравље на раду)
  • струковни инжењер грађевинарства - специјалиста (7.1 степен високо образовање / 4 године студија, основне студије грађевинско инжењерство, специјалистичке студије менаџмент у грађевинарству / извођач радова. Средње образовање, 4 степен, грађевински техничар за високоградњу).
  • 24 године радног стажа у струци; као мајстор, техничар, инжењер / извођач радова и наставник теорије и праксе грађевинске струке.
  • Обуке за пројектанте, извођаче радова и мајсторе за системе суве градње (Knauf Сертификат и Академија, Rigips Академија).
  • Стручни испит за безбедност и здравље на раду (Управа за безбедност и здравље на раду - Министарство рада и социјалне политике Србије).
  • Обука за процену квалитета (Међународна организација рада - Агенција Уједињених нација).
  • Предајем технологију рада са практичном наставом ученицима трогодишњег занатског образовног профила монтер суве градње. Монтер суве градње је грађевински мајстор који монтира - спуштене плафоне, преградне зидове и облоге у ентеријерима од гипсаних плоча (типа Knauf, Rigips и др.) и декоративну гипсану орнаментику / гипс ентеријере. Када су први разред ученици имају праксу у школској радионици, а када су други и трећи разред онда им организујем праксу на градилиштима у сарадњи са фирмама које се баве монтирање система суве градње.
  • Моји ученици после полагања завршног испита и стицања дипломе монтер суве градње, раде као мајстори и пословође, а део њих је започео своје приватне послове и раде као предузетници у својим фирмама (бизнисима), односно сами су своје газде. Многи од њих су уз рад у струци завршили четворогодишњи образовни профил извођач инсталатерских и завршних грађевинских радова (четврти степен) или специјалистичко школовање за мајстора за високоградњу (пети степен), а имам неке од њих који су завршили студије и постали инжењери. Сви су запослени, не брину за посао и имају свој динар, односно плату и зараду. Са свима сарађујем и данас када су професионалци.