Монтер суве градње


Технологија рада за монтере суве градње

Петар Ракас

ПРЕДГОВОР

„Технологија рада за монтере суве градње” је моја електронска мултимедијална књига предавања, чије странице су доступне од мог домена www.rakas.rs широм интернета до сваког рачунара на коме буду преузете, која је намењена ученицима средњих школа грађевинске струке занатског образовног профила монтер суве градње, а користе се у циљу стицања потребних знања, вештина, радних навика, професионалних и личних ставова.

Knauf Србија је стратешки партнер у школовању ученика монтера суве градње, по основу уговора о сарадњи са Министарством просвете Србије.

У грађевинарству се монтирају Кнауф[1] (Knauf) системи суве градње и еквивалентни (једнаки одговарајући).

МОНТЕР СУВЕ ГРАДЊЕ[2] је мајстор који у ентеријерима[3] монтира[4]:

1. плафонске, зидне и подне системе суве градње, као преграде и облоге од уграђених:

  • гипсаних плоча (као и других лаких грађевинских плоча – цементних, минералних, металних, дрвених и сл.);
  • металне или дрвене потконструкције, и
  • изолација; и

2. декоративну гипсану орнаментику (суфити, венци, розете, профили, лајсне, стопе, капители и сл.).

СУВА ГРАДЊА је монтирање сувих гипсаних ентеријера, односно монтирање елемената сувих гипсаних ентеријера: плафонских, зидних и подних система суве градње; као преграда и облога у ентеријерима од монтираних гипсаних плоча, потконструкције и изолација. Сува градња је назив за ову врсти радова од краја XIX века, када гипсарска индустрија почиње производњу гипс-картонских[5] плоча и развој ове врсте градње.

Сува градња је системска градња. Системска градња је гарантовано квалитетно извођење грађевинских радова, прописаним грађевинским материјалима и технолошким поступцима, који су испитани у лабораторијама и институтима за испитивање грађевинских материјала и система градње, где је потврђен њихов квалитет који се односи на конструктивне, статичке, грађевинско-физичке и друге карактеристике. Квалитет системске градње гарантован је сертификатима, атестима, извештајима о испитивању и сл.; а може се остварити искључиво уградњом системских грађевинских материјала према системским технолошким поступцима.

Системи суве градње су:

 1. спуштени плафони – спуштени монолитни плафони и спуштени растер (касетни) плафони, облоге плафона, самоносећи плафони, облоге поткровља;
 2. преградни зидови, облоге зидова, суво малтерисање, облоге шахтова, облоге стубова и греда; облоге инсталационих канала, облоге кабловских канала;
 3. подне подлоге (суви естрих), суви насип, подигнути (шупљи) подови и др.

[1] Кнауф (Knauf) је мултинационални произвођач грађевинског материјала и система суве градње. Кнауф гарантује квалитет: својих грађевинских материјала и монтираних система суве градње; на основу испитивања у овлашћеним лабораторијама и институтима за испитивање грађевинских материјала и система градње. Кнауф поседује одговарајућу документацију о усклађености са српским – SRPS и европским – EN стандардима, сертификате, атесте, извештаје о испитивању и сл. Кнауф даје техничку подршку пројектантима, извођачима радова и инвеститорима, као и студентима и ученицима грађевинарства и архитектуре.

[2] У целом свету, назив за само ово занимање/радове је монтер суве градње/сува градња, иако се и многи други грађевински радови изводе сувим технолошким поступцима градње, као сувомонтажни радови односно монтирање. Сува градња – drywall (енглески), trockenbau (немачки), сухое строительство (руски), 石膏板 (кинески), construction sèche (француски), construcción en seco (шпански), construção a seco (португалски), costruzione a secco (италијански).

[3] Ентеријери су просторије за становање, боравак и рад људи. Елементи ентеријера су плафони, зидови и подови.

[4] Монтирање је механичко причвршћивање и лепљење.

[5] Августин Сакет (Augustin Sackett) амерички предузетник, инжењер и проналазач је 1890. године пријавио патент за гипс-картонску плочу за облагање унутрашњих зидова, који је одобрен и објављен 1894. године.

У системе суве градње монтирају се:

 1. гипсане плоче (гипс-картонске, гипс-фазер/влакнасте, перфориране, ужљебљене и специјалне гипс-плоче; материјал за испуну спојева плоча, бандаж траке, разделне траке, заштитне траке, основни премази – подлоге, лепкови, глет масе и др.);
 2. потконструкције (метална потконструкција – профили и елементи технике монтирања од поцинкованог челичног лима, дрвене потконструкције – гредице и летве од резане окрајчене[1] дрвене грађе; санитарни уградни елементи, клизна врата, довратници, ревизиони отвори, дилатациони профили, профили за заштиту углова, завршни обухватни профили, елементи технике причвршћивања – вијак, типл, вијак са типлом, челични сидрени ексер – анкер, кламерице и др.);
 3. изолације (стандардне топлотне, звучне и хидро изолације – минерална/камена вуна, стиропор, грађевинске фолије, обострано лепљиве траке, китови, самолепљиве траке, хидро-изолациони заптивни премази и траке и др.; специјалне изолације – ради постизања одговарајуће акустике, чистоће и хигијене, за заштиту од – пожара, електро-магнетног, рентгенског и радиоактивног зрачења, провала, ватреног оружја и др.).

Кнауф производи (Knauf Gips) грађевинске материјале и системе суве градње, којима се испуњавају све врсте захтева у ентеријерима (осим водоотпорности), па постоје системи суве градње и гипсане плоче којима се постиже: стандардни квалитет ентеријера, влагоотпорност, влагоотпорност-ватроотпорност, негоривост/незапаљивост, заштита од пожара, топлотна и звучна заштита, топлотна проводљивост, акустичност, емитовање звука, пречишћавање ваздуха, чистоћа и хигијена, савитљивост, заштита од електро-магнетног, рентгенског и радиоактивног зрачења, механичка отпорност, безбедност од провала и ватреног оружја и др.

Кнауф производи (Knauf USG Aquapanel) 100% водоотпорне цементне плоче и системе суве градње за ентеријере изложене дуготрајној стајаћој води, води која се задржава, свакодневном прању водом и сл. (базени, тушеви, перионице, велике кухиње и др.); јер су влагоотпорне гипсане плоче отпорне до 70 %, али нису и 100 % водоотпорне. Влагоотпорне гипсане плоче монтирају се у системима суве градње у ентеријерима где је влагоотпорност потребан и довољан захтев (у кухињама, купатилима, WC-има и сл.). Цементне плоче су 100% водоотпорне, па се монтирају ентеријерима где је водоотпорност потребан захтев.

Кнауф производи (Knauf AMF) касетиране-растер плафоне за јавне објекте у које се монтирају минералне, дрвене, металне и гипсане плоче-касете ради постизања одговарајуће акустике, чистоће/хигијене и заштите од пожара.

Кнауф производи (Knauf Insulation) топлотну и звучну изолацију (минерална вуна – камена и стаклена, екструдирани полистирен XPS, дрвена вуна) и кровне фолије (парне бране, паропропусне-водонепропусне фолије и сл.).

Кнауф производи (Knauf Marmorit) боје, глет масе, лепкове, малтере, самонивелирајуће масе, ливене естрихе и друге грађевинске материјале, који се у мокрој[2] градњи примењују Knauf PFT машинама.

У писању ове Књиге коришћени су Кнауф (Knauf) технички подаци, фотографије, цртежи, брошуре, технички листови, наставни филмови и аудио-видео клипови са Кнауф интернет сајтова и презентација из целог света, као и фотографије и аудио-видео клипови ученика образовног профила монтер суве градње који су снимљени у Грађевинској школи у Београду и на београдским градилиштима где су ученици ишли на праксу.

желим Вам БЕЗБЕДАН И ЗДРАВ РАД, СВАКО ДОБРО, ЗДРАВЉЕ И СРЕЋУ!

Петар Ракас

Аутор


[1] Окрајчена резана дрвена грађа је техничка дрвена грађа која има пуне ивице.

[2] У ентеријерима се изводе и радови у мокрој градњи (зидарски, молерски, керамичарски и други), као што су: зидање, малтерисање, глетовање и бојење плафона и зидова, лепљење, ливење естриха и други радови – гипсаним, кречним, цементним и другим материјалима у Кнауф системима градње. Монтер суве градње треба да има основна знања везана за ове радове, с обзиром да се при њиховом извођењу уграђују и гипсани материјали.

Монтер суве градње, пословођа, извођач радова, предузетник

Монтер суве градње као мајстор је на централном месту при изградњи ентеријера, тако да га дели један корак од напредовања у струци, плати и заради да буде пословођа, извођач радова или предузетник.

Ученици монтери суве градње могу да одлично науче посао, и теоријски и практично, у школи на пракси и на градилиштима током три године школовања, тако да сами себи могу да обезбеде први посао одмах после полагања завршног испита, својим професионалним односом према раду у фирмама где су ишли на праксу коју им ја обезбеђујем.

Испуна спојева гипс-картонских плоча и глетовање


Ученици - монтери суве градње


Монтирање преградног зида

Монтирање спуштеног плафона