Извођење грађевинских радова

ФОТОГАЛЕРИЈА

Ученици монтери суве градње и Петар Ракас, њихов наставник технологије рада са практичном наставом; у радионици и учионици Грађевинске школе у Београду и градилиштима на практичној настави.