Carousel imageCarousel image

ช่องทางร้องเรียน

รับฟังความคิดเห็น

ถามตอบ

แบบประเมินความพึงพอใจ

มาตราการป้องกัน ปราบปรามและแก้ไขปัญหาการทุจริต กลุ่มบริหารงานบุคคลคู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารงานบุคคล

หนังสือราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล

ขอความร่วมมือตรวจสอบข้อมูล Big Data

หนังสือด่วนที่สุด ขอให้ตรวจสอบ นำเข้าข้อม.pdf

ขออนุมัติจ้างลูกจ้างชั่วคราว

แจ้งการขออนุมัติจ้าง64.pdf

การแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย

นำส่ง แจ้งเสนอรายชื่อกรรมการ คำสั่งบรรจุ 347-2563 ลว 23 มิย 63.pdf

การสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษหรือมีเหตุจำเป็ฯ

สอบครู กรณ๊พิเสษ.pdf

การสำรวจความต้องการวิชาเอกในสถานศึกษา

สำรวจข้อมูลความต้องการวิชาเอก.pdf

การบันทึกข้อมูล Big Data ข้อมูลข้าราชการ

หนังสือแจ้งด่วนที่สุด.pdf

ข่าวประชาสัมพันธ์ กลุ่มบริหารงานบุคคลเว็บไชต์การศึกษาที่เกี่ยวข้อง

ที่ตั้ง กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.หนองบัวลำภู เขต 1

ที่อยู่ 113/4 หมู่ที่ 2 ตำบลลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู รหัสไปรษณีย์ 39000 โทรศัพท์ 042-313022 โทรศัพท์มือถือ 094-9294948 โทรสาร 042-311660 E-mail : personnel@nb1.go.th ID Line : personnelnb1 Face book : กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.นภ. 1