Carousel imageCarousel image

ข่าวบริหารงานบุคคล สพม.28

โรงเรียนในสังกัด สพม.28 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทุกแห่ง

  • การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2563 บันทึกวันที่ 3 มกราคม 2563

โรงเรียนในสังกัด สพม.28 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทุกแห่ง

อ่านทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์ กลุ่มบริหารงานบุคคล (การตอบกลับ)

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริหารงานบุคคล

สารบัญ