มุ่งมั่นพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติงาน ภายใต้หลักธรรมมาภิบาลเเละเต็มใจให้บริการ


     จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ (Press Release Letter) 

ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา 

เขต 3 ครั้งที่ 7/2566

>>>>วันที่ 4 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายเผด็จศึก โชติกลาง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ในฐานะเลขานุการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  ร่วมประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ครั้งที่ 8/2566 โดยมี นายสุวิทย์ ศรีฉาย เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมเบญจมาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา     

ประกาศข่าวสารเเละเอกสารต่างๆ

ประกาศ !!! สนามสอบเเข่งขัน 

 วันที่ 24-25 มิถุนายน 2566

*สนามสอบที่ 1 โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร

-เอกวิชาคณิตศาสตร์

-เอกวิชาภาษาอังกฤษ

-เอกวิชาภาษาไทย

*สนามสอบที่ 2 โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี

-เอกวิชาประถมศึกษา

-เอกวิชาปฐมวัย


รับสมัครสอบครูผู้ช่วย2566.pptx

ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย 5 วิชาเอก รวม 48 อัตรา 

-คณิตศาสตร์ 12 อัตรา  -ภาษาอังกฤษ 11 อัตรา

-ภาษาไทย 10 อัตรา  -ประถมศึกษา 2 อัตรา

-ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา 13 อัตรา

ระหว่างวันที่ 31 พ.ค. 2566 - 6 มิ.ย. 2566 

*สถานที่ ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรฯอ่างหิน ต.ธงชัยเหนือ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม

                                     หลักเกณฑ์เกี่ยวกับ PA

ช่องทางติดต่อ (Contact)

1. การติดต่อสอบถาม ช่องทาง   

2. ระยะเวลาที่ใช้ในการให้บริการ  :  ให้บริการโดยเร็วที่สุด ภายใน 1 ชั่วโมง

3. ผู้พัฒนาเว็บไซต์