ประชาสัมพันธ์ สพม.7

ประมวลภาพกิจกรรม

รวมภาพการสรรหาพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาประจำโรงเรียน

จุดคัดกรองก่อนเข้าห้องสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาประจำโรงเรียน

เว้นระยะห่างในการนั่งสอบพนักงานราชการ