ผู้บริหาร

กลุ่มบริหารงานบุคคล

นายบูรพา พรหมสิงห์

 ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1

นายสาคร เสียงเย็น

รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1

นายเฉลิม  วิริยะภาพ

ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล
คณะอนุกรรมการข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
ประจำเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1

ข่าวประชาสัมพันธ์

หนังสือราชการ/ประกาศ


จำนวนผู้เข้าชม