Uskon kasvatus

Sakramenteihin valmistuminen:

Kirkon seurakuntasaleissa.

Ensikommunion luokka: 8+ vuotiaille

Konfirmaation luokka: 14+ vuotiaille

Sakramenttien saaminen edellyttää opetukseen osallistumista.

Opettajat:

Isä Donbosco, Daniele ja Lucia Ferraro.