งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 18

"นาฏยปรีดิยานนท์ กึ่งศตวรรษ สนามจันทร์ศิลปากร"

ระหว่างวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2560

ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา

มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ ๑๘