ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้แทนลูกเสือ เข้าร่วมโครงการพัฒนาลูกเสือไทยสู่สากลของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา เวลา 14.00 น. นายวันชัย เกิดมีโภชน์ ผอ.สพม.กำแพงเพชร มอบหมายให้ ดร.อุดม อินทา รอง ผอ. สพม.กำแพงเพชร เป็นประธาน ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้แทนลูกเสือ เข้าร่วมโครงการพัฒนาลูกเสือไทยสู่สากลของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เพื่อรองรับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ในการยกระดับและพัฒนาลูกเสือ และบุคลากรทางการลูกเสือ ให้มีทักษะและคุณภาพทางการลูกเสือเทียบเท่าระดับสากล โดยเน้นการพัฒนาลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือทั้งด้านทักษะทางการลูกเสือและภาษาต่างประเทศ และส่งเสริมประสบการณ์ให้ผู้แทนลูกเสือไทย (ลูกเสือ เนตรนารี) มีความพร้อมในการเข้าร่วมงานลูกเสือในระดับลูกเสือโลกและลูกเสือนานาชาติ ณ ห้องประชุมเพชรรพี ชั้น 3 สพม.กำแพงเพชร

ข้ารวมพิธีถวายราชสดุดี เพื่อเทิดพระเกียรติคุณ สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2565

วันที่25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.00 น.นายวันชัย เกิดมีโภชน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร พร้อมด้วย นายสุรสิทธิ์ เกษประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร และเจ้าหน้าที่ลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา เข้ารรวมพิธีถวายราชสดุดี เพื่อเทิดพระเกียรติคุณ โดยมีวัตถุประสงค์คือ เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญู และรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว องค์พระผู้ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดกำแพงเพชร ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชรโดยนายบุญช่วย หอมยามเย็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานพิธีวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2565 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานลูกเสือจังหวัดกำแพงเพชร ผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา เจ้าหน้าที่ ลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมพิธี ณ บริเวณ ค่ายลูกเสือจังหวัดกำแพงเพชร

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร กับ สถาบันอุดมศึกษา/สถาบันอาชีวศึกษา จำนวน 6 แห่ง

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 – 16.30 น. นายวันชัย เกิดมีโภชน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร พร้อมด้วย นายสุรสิทธิ์ เกษประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร ดร. อุดม อินทา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรทางการศึกษา ประธานสหวิทยาเขต ผู้บริหารสถานศึกษา เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร กับ สถาบันอุดมศึกษา/สถาบันอาชีวศึกษา จำนวน 6 แห่ง ในโครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและบำเพ็ญประโยชน์เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา/สถาบันอาชีวศึกษา (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) ณ ห้องประชุมเพชรพิกุลทอง (ชั้น3) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร

PLCครั้งที่ 1(12พ.ค.2565).pdf
KMกลุ่ม-การรับนักเรียน.pdf