UD2. Estructures

MATERIAL

ESTRUCTURES_Guindavols
ESTRUCTURES_Guindavols (II)

PONT DE TACOMA

Concepte de CENTRE DE GRAVETAT i com determinar-lo

Simulació prova competencial

Situació 1. Els equilibristes

Nik Wallenda al Gran Canó, a 460 metres d'altura contra vients de fins a 70km/h i sense arnés ni xarxa de protecció

bici6.wmv
Juntes de dilació.pdf

Situació 2. La Torre de Pisa i les Torres Kio

Situació 3. Els arbres

JOCS

PROJECTES

Prototip

Proposta amb PAPER

Material:

 • Fulls de paper ja utilitzats.
 • Cartró.
 • Cinta o celo.
 • Tisores.
 • Cuter.
 • Regle.
 • Llapis.
 • Pistola cola termofusible.
 • Cola termofusible.

Passos a seguir per a la preparació:

 1. Fer les canyetes de paper : 22 per la base, 32 per les piràmides i 10 pel sostre. Total: 64 canyetes.
 2. Per tancar la canyeta i que no perdi la forma, poseu una mica de cinta o celo.
 3. Les canyetes de paper han de tenir una llargada de 11 cm. Així, marqueu el punt central i mesureu 5,5 cm a un costat i 5,5 cm a l'altre.
 4. Tot seguit, talleu pels extrems que heu marcat i feu una tall a les puntes de manera que els cantos quedin biselats.
 5. Guardeu les canyetes.

Passos per a la construcció de l'estructura:

 1. Tallar un rectangle de cartró. Aquest farà de base. Las mides seran 50 cm de llarg i 30 cm d'ample.
 2. Empegar les canyetes al cartró donat la forma de quadrícula de la base.
 3. Empegar les canyetes que constitueixen les piràmides trinagular.
 4. Empegar les canyetes del sostre.
 5. Buscar una fusta de sostre i comprovar quant pes aguanta l'estructura.
 6. Enregistrar en audio tot el procés realitzat.

Proposta amb PALS DE FUSTA

Proposta amb DIVERSOS MATERIALS

REPTE: CAIGUA D'OU SENSE TRENCAR-SE

BANC D'IDEES