Atom Modelleri ve Periyodik Sistem

Eski çağlardan beri bazı düşünür ve bilim insanları, madde ve atom hakkında birçok görüş ortaya atmışlardır. Atomun yapısının aydınlatılması elektriksel deneylerle mümkün olmuştur. Bu deneylerin sonuçları bilim insanlarının ilgisini çekmiştir. 19. yüzyılın baş-larında atomun yapısının anlaşılması için yapılan çalışmalar hızlanmış, bunun sonucu olarak günümüze kadar birçok teori, model ve kanun ortaya atılmıştır. Bilimdeki hızlı teknolojik gelişmelerle atomların yapısı tam olarak açıklanmış, atomların özelliklerinin değişimini periyodik olarak gösteren modern periyodik cetvel hazırlanmıştır. Daha da önemlisi periyodik cetvelde her element için bir kutucuk ayrılmış, bu kutucukta elementlerin fiziksel ve kimyasal özelliğini göstermeye yarayan sayılara yer verilmiştir. Bu uygulama atomun yapısını aydınlatan bulguları, atom modellerini ve elementlerin özelliklerini gösteren periyodik cetvel temel alınarak hazırlanmıştır.

Uygulama ile periyodik cetveldeki ilk 36 elementin atom yapısını 3 boyutlu olarak Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr ve modern atom modeli şeklinde inceleyip element hakkında detaylı bilgi edinebilirsiniz. Uygulamamız içerikleri MEB müfredatına uygundur.

Uygulamayı tablet ve telefonlarınıza aşağıdaki bağlantılardan indirebilirsiniz