Neuropathie

Neuropathie is een schade aan de zenuw. Deze zenuwbeschadigingen kunnen veroorzaakt worden doordat regelmatig het bloedsuiker te hoog is. Ongeveer een op de vijf mensen met diabetes krijgt te maken met neuropathie.

Symptomen van een neuropathie zijn:

- verminderd gevoel, startend in de voeten;

- tinteling;

- pijn;

- verminderde spierkracht in voeten en benen waardoor een minder goed evenwicht ontstaat.

Behandeling:

De behandeling is gericht op vermindering van de klachten en het voorkomen van verdere achteruitgang.

Het bloedsuikergehalte dient op peil te worden gehouden door middel van een dieet en/of medicijnen.

Zorg voor een bewegingsschema waardoor je conditie verbetert of op peil blijft.