Diabetische voet
Diabetes Mellitus is een stofwisselingsstoornis. Men kan twee typen diabetes onderscheiden:

- Type 1: Deze start op jonge leeftijd, meestal voor je dertigste. Soms ontstaat type 1 in de zwangerschap.

- Type 2: Deze vorm ontstaat meestal na het veertigste levensjaar.

De kans op complicaties bij diabetes is groter doordat:

- de bloedsomloop in benen en voeten kan verminderen (vaatlijden);

- het gevoel in voeten kan verminderen en zelfs geheel uitvallen (neuropathie);

- stijfheid in gewrichten doordat bindweefsel rondom gewrichten verstijfd, verdikt en stug wordt;

- voeten kunnen een standsverandering ondergaan waardoor weer andere klachten kunnen ontstaan.

Vanwege de hierboven genoemde complicaties is het van groot belang dat cliënten met diabetes hun voeten regelmatig laten controleren en behandelen door een speciaal hiervoor opgeleide pedicure. Hierdoor kunnen ernstige problemen voorkomen worden.

Een pedicure met een speciale aantekening diabetische voetverzorging is alert op de risicofactoren die gevolgen hebben voor de voeten van cliënten met diabetes.

Om deze specifieke voetverzorging op peil te houden dient de gespecialiseerde pedicure jaarlijkse bijscholing te volgen. Ook moet zij voldoen aan de eisen van Provoet en ProCert.