Ко смо ми

Педијатријска секција Медицинске школе основана је пре четири године, уз јаку вољу и жељу професора Јасмине Јовановић, Зорице Гајић и Оливере Ерић. Уједно је била потреба и жеља ученика за ваннаставним активностима, а доказ томе је велика заинтересованост свих смерова за секцију. Разни пројекти и активности омогућавају члановима да се поред редовне наставе баве занимљивим и корисним стварима, чинећи добра дела. Поред тога оплемењују своју душу, шире видике и чине друге срећним. Оптимистична атмосфера влада овом групом. Њихова машта и идеје граде позитивне коментаре који их подстичу на још већи рад и залагање. Секција активно сарађује са многим установама града Чачка, а то су Дом здравља, Завод за јавно здравље, Специјална школа “Зрачак”, удружење дијабетичара и вртићима. Кроз сарадњу ових установа спроводи се здравствени рад, кроз различите узрасте од најмлађих до најстаријих у “Зрачку”. Уз њихову помоћ и подршку, пре свега професионалност вршњачка едукација се показала као добар начин спровођења здравственог рада, а то смо потврдили кроз различита предавања која су приказана у основним и средњим школама. Циљ тога је ширење знања и подизање свести о здравом начину живота.

Циљеви рада секције:

 • Континуирана едукација ученика кроз разне облике рада, како би се применила најсавременија сазнања у практичном раду и области педијатрије,
 • Интеракција ученика различитих узраста и нивоа знања и заједничких пројеката,
 • Подстицање интересовања ученика у области педијатрије, стицање сигурности, убедљивости и самоуверености у будућем професионалном раду,
 • Учествовање у превентивним и хуманитарним акцијама у сарадњи са установом за дневни боравак деце са посебним потребама,
 • Сарадња и учествовање у акцијама које организује завод за јавно здравље,
 • Сарадња и учествовање у акцијама које организује предшколска установа,
 • Развијање код ученика оних особина личности које треба да красе све здравствене раднике: прецизност, хуманост, стручност, алтруизам, поштовање различитости и личности других особа, стрпљивост и других
 • Здравствено просвећивање ученика наше школе путем организованих предавања са дискусијом (вршњачка едукација) уз коришћење здравствено-васпитних средстава) и
 • Афирмација секције у школској средини.

Задаци секције:

 • Организовано и стручно деловање на пољу педијатрије у складу са актуелним темама по плану и програму рада секције,
 • Оспособљавање ученика за спровођење активности које подстичу формирање културно-хигијенских навика у дечјем узрасту
 • Развијање позитивног става према социјално угроженој деци и деци са посебним потребама
 • Оспособљавање ученика за рад у тиму
 • Припрема такмичења за школско такмичење.