План рада

Септембар

 • Усвајање програма рада секције
 • Пано презентација
 • Укључивање у ченика у рад секције

Октобар

 • Светски дан здраве хране, сарадња са вртићима и израда паноа на тему „Здрава хране –здраво дете“
 • Припрема ученика за школско такмичење из здравствене неге

Новембар

 • Светски дан оболелих од дијабета
 • Сарадња са Заводом за јавно здравље и Удружењем дијабетичара
 • Припрема здравствено-васпитних средстава на тему дијабет и превенција
 • 20. -27.новембара – Дечја недеља (планиране су различите активности у складу са актуелним темама и посета Дечјем одељењу и предшколској установи)

Децембар

 • Поводом Међународног дана особа са посебним потребама планирана је сарадња и посета установи која збрињава те особе
 • Вршњачка едукација о прихватању и помоћи особама са посебним потребама

Друго полугодиште

 • активности и рад секције ћемо планирати у зависности од интересовања чланова секције, као и од активности предшколске установе, установе за смештај деце са посебним потребама и Завода за јавно здравље
 • организација школског такмичења из здравствене неге и припрема ученика за републичко такмичење из здравствене неге.