Polnischer Schulverein OSWIATA in Frankfurt am Main e.V., gegr. 1992 Nachweis der Gemeinnützigkeit

Herrn Jumas Medoff, Vorsitzender der kommunalen Ausländerinnen- und Ausländervertretung der Stadt Frankfurt am Main

Herzlichen Dank für Ihren Brief vom 28. 06. 2018 und das Buch "Herausragende Persönlichkeiten mit Migrationshintergrund 2017". Der Oberbürgermeister unserer Stadt , Herr Peter Feldmann hat in seinem Grußwort zu diesem Buche die Publikation der KAV als bundesweit einmalige Initiative, die Chancen aufzeigen und Anreize für Leistungen von Frankfurterinnen und Frankfurtern mit Migrationshintergrund setzen solle, gewürdigt.

Frau Sylvia Weber, die Dezernentin für Integration und Bildung der Stadt Frankfurt am Main hat in ihrer Vorwort bemerkt: "viele von uns haben Vorbilder. Häufig sind dies Familienmitglieder oder enge Bekannte. Es können aber auch Menschen sein, die uns in besonderer Weise inspiriert haben. Vorbilder können Menschen sein, die mit Widerständen konfrontiert waren, mit denen auch wir konfrontiert sind, und die diese überwunden haben. Immer aber finden wir Gemeinsamkeiten, wir identifizieren uns mit unseren Vorbildern und eifern ihnen nach oder schauen uns etwas ab von Ihrem Mut, ihrem Engagement oder ihrem Können. Vorbilder bieten Orientierung und sie verleihen Zuversicht. Auch für uns als Gesellschaft insgesamt sind Vorbilder eine Quelle der Inspiration und eine Stütze".

In diesem Sinne, nach dem Lob Ihrer Initiative von der Bundeskanzlerin Angela Merkel, möchte ich der KAV-Kommission von dem 25-Jährigem Wirken unseres Vereins berichten; gegründet im Dezember 1992 aus der Initiative meiner Eltern, und Vorbilder: Frau Barbara Jędrzejczak und Herrn Stefan Kosiewski, seit März 1993 als e.V. , Polnischer Schulverein „OSWIATA“ (die Bildung) in Frankfurt am Main.

Mit freundlichen Grüßen

Thomas Kosiewski, Vorstand

http://oswiata.weebly.com/blog/previous/6

https://vk.com/photo467751157_456239823 Polnischer Schulverein OSWIATA in Frankfurt am Main e.V.

http://oswiata.weebly.com/blog/freistellungsbescheid-23082017

Die Körperschaft fördert folgende gemeinnützige Zwecke

- Förderung der Jugendhilfe

- Förderung der Erziehung

- Förderung der Volks- und Berufsbildung einschließlich der Studentenhilfe

Konto-Nr. 128995321 BLZ 500 502

Frankfurter Sparkasse UST-ID DE 114104095

IBAN: DE15 5005 0201 0128 9953 21

SWIFT-BIC: HELADEF1822

Napisał sowa (») 19. 7. w kategorii OSWIATA, czytaj: 122× https://vk.com/wall467751157_231

audio: https://gloria.tv/audio/7KsTCiqJNQ4MCxYRdRV4gQAdd

Polnischer Schulverein OSWIATA in Frankfurt am Main e.V., gegr. 1992 Nachweis der Gemeinnützigkeit Herrn Jumas Medoff, Vorsitzender der kommunalen Auslländerinnen- und Ausländervertretung der Stadt Frankfurt am Main https://vk.com/photo467751157_456239823

Prokuraura Regionalna w Warszawie Wydział IV Organizacyjny RP IV Ko 768.2018 Pani Prokurator Jolanta Mamej

Szanowna Pani Prokurator, uprzejmie dziękuję za przesłanie, zgodnie z właściwością, do Prokuratury Okręgowej elektronicznej korespondencji z 8 lipca 2018, dotyczącej ew. nieprawidłowości związanych z działalnością Fundacji Jan Pietrzaka, celem stosownego wykorzystania.

Z Szacunkiem Stefan Kosiewski.

W zał.: Wezwanie do rezygnacji ks. Franciszka Mrowca z prowadzenia obrad Grupy roboczej ds. oświaty polskiej w Niemczech oraz W sprawie przedstawicielstwa oświaty polskiej w Niemczech List otwarty sowa Sierpień 14, 1993 & Stefan Kosiewski: Polnischer Schulverein OSWIATA 1992-2002 in Frankfurt am Main e.V.pdf https://vk.com/wall467751157_231

PDF: https://issuu.com/kulturzentrum/docs/pdo595_fo_ssetkh_von_stefan_kosiews

Ustawowa emerytka w RP Małgorzata Gersdorf zapowiedziała dzisiaj na konferencji prasowej w Karlsruhe: "- Będę I prezesem na uchodźstwie".

Prezes Polnisches Kulturzentrum e.V. we Frankfurcie, przebywający na uchodźstwie politycznym od stanu wojennego Prezes Polskiego Komitetu Narodowego w Przesłaniu do em. płka Andrieja Diewiatowa z Klubu Moskiewskiego, nałożył embargo NON POSSUMUS na nielegalny import debilizmu do Niemiec następującą uwagą: 65-letnia prawiczka, "kobieta, według władzy stara" może uważać się za młódkę, czuć się tak, jakby była 20 lat przed przekwitaniem, albo może nawet najarana, czy na chaju konferować erotycznie przed katedrą w Kolonii z 20-letnimi imigrantami podnieconymi z napalonych krajów Afryki w Niemczech, albo inaczej kochając bliźnią swoją kumać się i ścierać piersiami z imigrantkami z Bliskiego Wschodu na wyspie Lesbos w Grecji, ale jeśli była w dzieciństwie bliską koleżanką braci Kaczyńskich ze Zoliborskiego podwórka żydokomunistycznego, to nie powinna ukrywać się na Zachodzie Europy z prostactwem i ubóstwem tzw. złotych myśli leżących tam na ulicy, jak np.: "prawnik im jest starszy, tym mądrzejszy", albowiem choroby wieku starczego nie omijają środowiska prawniczego, jak widzać wciąż na obrazku z kanaliami w Sejmie (nie świętego) Jarosława Kaczyńskiego, ponieważ Bóg jeden wie, na co umrze w końcu jedno z drugim i nie wiadomo jeszcze, czy Małgorzacie Gersdorf zostanie przyznany wcześniej status uznanej azylantki politycznej w RFN, aby mogła taka obiektywnie spełniać warunek zasadniczy "bycia na uchodźstwie", nie zaś ze swojego, durnie subiektywistycznego umocowania mieć się za homo viator, żydówkę wędrującą permanentnie, po trockistowsku za kasą i próżną sławą po świecie. Prezesów na uchodźstwie u nas ci pod dostatkiem, od 17 września 1939 r., odwiedzamy ich mogiły. Wieczne odpoczywanie racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechcaj im świeci... .

Módlmy się, Siostry i Bracia o cudowne uzdrowienie barachła krptosyjonistycznego za wstawiennictwem santo subito Lolka Wojtyły, ażeby nie jeździło toto upokarzać Polski karteczkami wciskanymi po szamańsku w Scianę Płaczu w Jeruzalem, która od wczoraj leży w Izraelu, państwie żydoskim narodowym, bo tak nazajutrz po szczytowaniu w Helsinkach 2018 prezydentów Trumpa i Putina, Kneset uchwalił demokratycznie większością głosów, że jedynym urzędowym językiem w tym państwie demokratycznym jest iwrid, sztuczny język hebrajski, ponieważ 20 proc. tamtejszej, aborygeńskiej mniejszości arabskiej, nie ma prawa do używania w urzędach Izraela swojego ojczystego języka arabskiego. Shalom, Salam alejkum, Oby Pan Bóg błogosławił debilom po równo, jak chce Bergoglio, bez względu na kolor napletka na penisie, czy kolor wyciętej łechtaczki. Z Panem Bogiem we Frankfurcie nad Menem mówił Prezes Polskiego Stowarzyszenia Szkolnego Oświata we Frankfurcie nad Menem 20 lipca, w prawigilię kabalistycznego 22 lipca, 2018. https://vk.com/wall467751157_232

Kolonia, 20.03.1994 za budynkiem Ambasady RP w RFN m.in.: mgr Stefan Kosiewski, mgr Barbara Jędrzejczak (w środku, z przodu), ks. Fr. Mrowiec (z prawej)

Do rezygnacji ks. Franciszka Mrowca z prowadzenia obrad Grupy roboczej ds. oświaty polskiej w Niemczech

"Nie jest rzeczą pasterzy Kościoła bezpośrednia interwencja w działania polityczne i w organizację społeczną. To zadanie jest częścią powołania katolików świeckich, którzy działają z własnej inicjatywy, wraz ze swymi współobywatelami" - Jan Paweł II w czasie audiencji generalnej 28 lipca 1993 r.

Stefan Kosiewski Frankfurt nad Menem 17.09.1993 r. do ks. Franciszka Mrowca Würzburg

Wielebny Księżę Prałacie,

otwierając 20 marca br. w Kolonii zebranie założycielskie Grupy Roboczej ds. oświaty polskiej w Niemczech zaproponowałem oddanie prowadzenia obrad naszego Zespołu ks. Fr. Mrowcowi. Tymczasem Stowarzyszenie Popierania Kultury i Języka Polskiego w Kolonii zaproponowało, żeby przewodniczenie naszym pracom oddać w ręce Pana Michalea Weintrauba, księdzu zaś zaproponowano pełnienie roli protokolanta. Przeciwko tej propozycji zaprotestowała Pani Redaktor Barbara Jędrzejczak podtrzymując zgłoszoną wcześniej przeze mnie propozycję. Otrzymała poparcie innych osób. W ten sposób przekazane zostało księdzu prowadzenie działań na rzecz integracji współpracy polonijnych środowisk oświatowych w Niemczech.

Niestety, z prawdziwą przykrością należy dziś stwierdzić, że od 20 marca br. do dnia dzisiejszego ksiądz zechciał dać zbyt dużo dowodów niekompetencji w sprawach będących przedmiotem naszej troski, żeby móc ks. pozwolić nadal przewodniczyć obradom Grupy Roboczej ds. oświaty polskiej w Niemczech.

Na małą część tych uchybień wskazane zostało w "Liście otwartym w sprawie przedstawicielstwa oświaty polskiej w Niemczech", skierowanym przez przedstawicieli "Oświaty" z Frankfurtu do działaczy "Oświaty" w Berlinie.

Wracając do słów Ojca św.: przed ks. Mrowcem stoi dziś pytanie, czy z godnością zaprzestać bezpośredniej interwencji w działania polityczne i organizację społeczną Polaków w Niemczech (na co wskazuje pasterzom Kościoła przytoczone powyżej nauczanien Ojca św.), czy nadal nadużywać zajmowanego stanowiska do zaspokajania prywatnych satysfakcji?

Ksiądz katolicki realizuje swoje powołanie w Kościele. Miejsce nauczyciela jest szkoła.

Język Polski jako Język Ojczysty w Georg-August-Zinn-Schule/

Muttersprachlicher Unterricht in Polnisch http://oswiata.weebly.com/blog/previous/5

Jako bliska księdzu osoba, autor wielu artykułów zamieszczonych w redagowanym przez księdza piśmie "Nasze Słowo", współpracownik innych pism katolickich w Polsce i w Europie, pisarz polski i nauczyciel języka polskiego w Niemczech ośmielam się zasugerować księdzu oddanie prowadzenia prac Grupy Roboczej ds. oświaty polskiej w Niemczech osobie trudniącej się w Niemczech nauczaniem języka polskiego.

Przed pasterzami Kościoła polskiego w Niemczech wciąż stoi wiele charytatywnych zadań, których z różnych powodów jeszcze się nie podejmują.

Grupa Robocza ds. oświaty polskiej w Niemczech nie wystąpiła o zarejestrowanie w sądzie niemieckim, nie jest w swoim działaniu ograniczona postanowieniami statutowymi. Będziemy działać zgodnie z naszą dobrą wolą. Oczekuję złożenia rezygnacji z powierzonej mu funkcji prowadzenia obrad przez ks. Fr. Mrowca w terminie do dn. 30 września 1993 r.

Stefan Kosiewski, Frankfurt 17 września 1993 r.

Georg-August-Zinn-Schule in Frankfurt am Main - Griesheim http://oswiata.weebly.com/blog/jzef-mynarczyk-b-prezes-zwizku-polakw-w-niemczech-z-okazji-jubileuszu-20-lecia-stowarzyszenia-oswiata#comments

https://vk.com/wall467751157_231

https://sowafrankfurt.wordpress.com/1993/09/17/do-rezygnacji-ks-franciszka-mrowca-z-prowadzenia-obrad-grupy-roboczej-ds-oswiaty-polskiej-w-niemczech

W załączeniu przesyłam pismo z dnia 19.07.2018r. sygn. RP IV Ko 768.2018 - do wiadomości. Magdalena Wiśniewska Prokuratura Regionalna w Warszawie Wydział IV

Od: Nadzory <nadzory @warszawa.pr.gov.pl> Wysłano: czwartek, 19 lipca 2018 12:56 Do: skosiewski@gmail.com Temat: Odpowiedź na pismo

Prokuraura Regionalna w Warszawie Wydział IV Organizacyjny RP IV Ko 768.2018 Pani Prokurator Jolanta Mamej

Szanowna Pani Prokurator, uprzejmie dziękuję za przesłanie, zgodnie z właściwością, do Prokuratury Okręgowej elektronicznej korespondencji z 8 lipca 2018, dotyczącą ew. nieprawidłowości związanych z działalnością Fundacji Jan Pietrzaka, celem stosownego wykorzystania. Z Szacunkiem Stefan Kosiewski. W zał.: Wezwanie do rezygnacji ks. Franciszka Mrowca z prowadzenia obrad Grupy roboczej ds. oświaty polskiej w Niemczech oraz W sprawie przedstawicielstwa oświaty polskiej w Niemczech List otwarty sowa Sierpień 14, 1993 Stefan Kosiewski Polnischer Schulverein OSWIATA 1992-2002 in Frankfurt am Main e.V.pdf https://sites.google.com/view/pdo595/

w sprawie przedstawicielstwa oświaty polskiej w Niemczech List otwarty sowa Sierpień 14, 1993

Barbara Jędrzejczak, Stefan Kosiewski

Polskie Stowarzyszenie Szkolne "OŚWIATA" we Frankfurcie nad Menem

Frankfurt 15 sierpnia 1993 r.

Panie: Barbara Krajewska, Małgorzata Trebisz

Polskie Towarzystwo Szkolne "OŚWIATA" w Berlinie

List otwarty w sprawie przedstawicielstwa oświaty polskiej w Niemczech

Szanowne Panie, 20.03.1993 r. zorganizowane zostało przez Ambasadę RP w Kolonii spotkanie nauczycieli i organizatorów szkół polonijnych w Niemczech. W spotkaniu tym uczestniczyli przedstawiciele : szkół polonijnych działających przy ośrodkach Polskiej Misji Katolickiej z rektorem ks. Fr. Mrowcem, Polskiej Macierzy Szkolnej z prezeską K. Długosz, stowarzyszeń oświatowych z Berlina, Frankfurtu i Kolonii. Spotkanie miało m.in. na celu umożliwienie wyłonienia reprezentacji polonijnych środowisk oświatowych (patrz: "Notatka ze spotkania nauczycieli i organizatorów szkół polonijnych w Ambasadzie RP w Kolonii dn. 20.03.1993 r.", oprac. Piotr Golema. Kolonia 29.03.1993, p.5).

W celu koordynowania współpracy prowadzonych przez nas placówek oświatowych w Niemczech i dla stworzenia reprezentacji naszych wspólnych interesów Polskie Stowarzyszenie Szkolne "OŚWIATA" we Frankfurcie nad Menem zgłosiło w czasie spotkania propozycję powołania Centralnej Rady Szkół Polskich i Stowarzyszeń Szkolnych w Niemczech. Za wyłonieniem reprezentacji polonijnych środowisk oświatowych opowiadali się m.in. także nauczyciele i działacze oświatowi z Kolonii i z Moguncji. "...Wiele osób opowiedziało się za potrzebą utworzenia rady oświaty polonijnej w Niemczech. Dominował pogląd, że rada nie może mieć charakteru scentralizowanej organizacji, powinna być raczej płaszczyzną współdziałania, wymiany informacji i ciałem reprezentującym szkoły polonijne zarówno wobec ładz polskich jak i niemieckich. Przedstawiciele rady uczestniczyliby w pracach Stałej Grupy ds. Języka Polskiego i Polonistyki w RFN..." (P. Golema, Notatka..., s. 4.). Idea powołania przedstawicielstwa polskiej oświaty w Niemczech obecna była już na spotkaniu organizatorów, nauczycieli i sympatyków oświaty polonijnej w Niemczech, zorganizowanym w grudniu 1991 r. przez Ambasadę w Kolonii: "...Można mieć nadzieję, stwierdził po spotkaniu pracownik Ambasady, że w bliskiej przyszłości powstanie jakaś komisja edukacyjna, która reprezentując całe środowisko zajmie się - przy pomocy Polskiej Misji Katolickiej, Ambasady i innych instytucji - realizacją najważniejszych postulatów..." (P. Golema: Podnieśmy czoła. Nasze Słowo 1992, 4, s. 15).

W czasie spotkania 20 marca 1993 r. wyłoniła się Grupa Robocza ds. oświaty polskiej w Niemczech w składzie: ks. Fr. Mrowiec (Würzburg), B. Jędrzejczak (Frankfurt), B. Krajewska (Berlin), A. Jarecka-Atamańczyk (Kolonia), C. Lis (Essen), K. Chrostowski (Bielefeld), K. Długosz (Düsseldorf), G. Michalak (Monachium), A. Nowak (Hamburg), M. Weintraub (Kolonia), J. Klimowicz-Pakuła (Moguncja), S. Kosiewski (Frankfurt). Grupa ta podjęła się zadania wypracowania koncepcji przedstawicielstwa polskiej oświaty w Niemczech (patrz: "Protokół z zebrania założycielskiego Grupy Roboczej ds. oświaty polskiej w Niemczech" i P. Golema, Notatka).

Na wniosek S. Kosiewskiego przewodniczenie pracom Grupy Roboczej (GR) przekazano ks. Fr Mrowcowi (p.2. Protokołu). Każdy z członków GR zobowiązał się do opracowania - w porozumieniu ze swoim środowiskiem szkolno-oświatowym - i do przesłania na ręce przewodniczącego GR, w terminie do końca kwietnia 1993 r. własnej koncepcji przedstawicielstwa polskiej oświaty w Niemczech.

Zadaniem "Zespołu Czterech" (Z4) - ks. Fr. Mrowiec, B. Krajewska, S. Kosiewski, M. Weintraub - było dokonanie syntezy nadesłanych propozycji w terminie do 20 maja 1993 r. i rozesłanie jej do wszystkich członków GR. Cała GR miała spotkać się 5.06.1993 w celu ustosunkowania się do wypracowanej koncepcji i zaakceptowania jej jako propozycji do przedłożenia na forum spotkania ogólnego przedstawicieli wszystkich polskich środowisk szkolnych w Niemczech, planowanego po wakacjach br.

Odejście przez przewodniczącego GR od kolegialnie przyjętych postanowień, dotyczących zarówno sposobu wypracowania jak i samego kształtu koncepcji przedstawicielstwa oświaty polskiej w Niemczech, na rzecz autorytatywnego forsowania własnych metod i swojej prywatnej koncepcji przedstawicielstwa zmusiło nas do wyłączenia się z uczestnictwa w spotkaniu GR 5.06.93. dało też asumpt do napisania niniejszego Listu otwartego.

O dezintegracyjnym charakterze działań podejmowanych przez przewodniczącego GR (ks. Fr. Mrowca) niech świadczy towarzysząca im na łamach redagowanego przez ks. Fr. Mrowca dwutygodnika "Nasze Słowo" dezinformacja środowiska polonijnego w sprawie celów działania GR. Tak oto, jeszcze w numerze 8/ 93 tegoż pisma zamieszczona została notatka o tym, że ukonstytuowała się "...Grupa Robocza ds. oświaty polskiej w Niemczech, w skład której weszło 12 przedstawicieli różnych środowisk oświatowych..." (s.3), lecz już w numerze 12/ 93 donosząc o spotkaniu "...grupy roboczej Rady Koordynacyjnej ds. szkolnictwa polskiego w Niemczech..." pismo dezinformowało czytelników stwierdzeniem, iż "...Celem spotkania było przygotowanie statutu Rady..." (s.3.). Notatka zamieszczona w kolejnym numerze "Naszego Słowa" powiększyła tylko wytworzony chaos informacyjny; przytoczmy ją tu w całości: " ...5.06. pod przewodnictwem ks. prał. dr Franciszka Mrowca , Rektora Misji odbyło się w Ambasadzie RP w Kolonii, na którym wypracowano projekt statutu Komisji Konsultacyjnej do spraw Szkolnictwa Polskiego w Niemczech..." (Nasze Słowo 14/ 93, s.3). Przypomnijmy, że zarówno w grudniu 1991 jak i w marcu 1993 nauczyciele i organizatorzy oświaty polonijnej w Niemczech zgadzali się, że istnieje potrzeba powołania przedstawicielstwa oświaty polonijnej w Niemczech, które nie powinno mieć charaktueru scentralizowanej organizacji, z władzami i statutem, lecz winno być raczej "płaszczyzną współdziałania, wymiany informacji i ciałem reprezentującym szkoły polonijne zarówno wobec władz polskich jak i niemieckich" (P. Golema, Notatka...).

W marcu 1993, Księdza przy tym nie było: Mgr Stefan Kosiewski otwiera nauczanie w kościele pod wezwaniem Niepokalanego Serca Myryi/ Auf dem Mühlberg 12-14 Frankfurt nad Menem - Sachsenhausen;

"Szanowny Panie Kosiewski! Dziękuję za dobre informacje z dnia 13.01.93 odnośnie wysiłków zmierzających do utworzenia Stowarzyszenia "Oświata" we Frankfurcie. Z ubolewaniem muszę stwierdzić, że przekaz polskości w tym wielkim skupisku polonijnym pozostawia wiele do życzenia. Duszpasterze Misji we Frankfurcie oświadczyli gotowość wszelkiej pomocy, aby sprawa ta została pomyślnie rozwiązana. Modlę się szczerze do Pana Boga, aby raczył szczodrze błogosławić Waszemu Stowarzyszeniu i tym wszystkim, którzy jego dobrem będą się chcieli ubogacić. Serdecznie pozdrawiam i życzę błogosławieństwa Bożego w dobrym przedsięwzięciu. Rektor PMK w RFN Würzburg". Na słowo. Wiadomości z 21.03.1993, biuletyn Szkoły Języka i Kultury Polskiej Polskiego Stowarzyszenia Szkolnego "Oświata" we Frankfurcie nad Menem, s.2.

Reprezentując całe polonijne środowisko oświatowe powoływane przedstawicielstwo miałoby się zająć "przy pomocy Polskiej Misji Katolickiej (PMK), Ambasady i innych instytucji" (P. Golema, Podnieśmy czoła...) realizacją jego najważniejszych postulatów. Wróćmy do opisu rzeczywistości i dezintegracyjnego charakteru działań prowadzonych przez przewodniczącego GR: otóż w czasie spotkania Z4 odbytego 25.05.1993 w Würzburgu ks. Fr. Mrowiec nie zatrzymując się nad nadesłanymi przez członków GR koncepcjami przyszłego przedstawicielstwa oświaty polskiej w Niemczech, zgłoszonymi przez członków dwunastoosobowej GR (przypomnijmy: w porozumieniu ze środowiskami szkolno-oświatowymi) odczytał swoją własną propozycję kształtu przedstawicielstwa oczekując, iż zostanie ona przyjęta jako wspólna koncepcja Z4.

Takie postępowanie spotkało się ze zdecydowaną krytyką trzech pozostałych członków Z4, gdyż odebrane zostało jako wyraz lekceważenia pracy wielu osób oraz podstawowych potrzeb naszego środowiska. Domagając się od zebranych m.in. zaakceptowania, w tekście proponowanej koncepcji przyszłego przedstawicielstwa, zapisu o wierności zasadom chrześcijańskim, przewodniczący GR sam wystąpił przeciw podstawowej zasadzie uniwersalnej i chrześcijańskiej, jaką jest nie tyle miłość, czy szacunek do innego człowieka, co po prostu obowiązek liczenia się ze zdaniem innych ludzi, z którymi chce się współpracować.

Pod groźbą ogłoszenia przez S. Kosiewskiego votum separatum od proponowanej przez ks. Fr. Mrowca koncepcji przedstawicielstwa oświaty polonijnej w Niemczech, która miałaby powstać w drodze wymuszenia na innych zrzeczenia się prawa do współdecydowania o swoich sprawach, Z4 wypracował i i zgodnie przyjął tekst pod nazwą: "Koncepcja Rady Koordynacyjnej Szkolnictwa Polskiego w Niemczech". Tekst ten miał zostać rozesłany do wszystkich członków dwunastoosobowej GR przed spotkaniem zaplanowanym na 5.06.1993.

Niestety do uczestnictwa w spotkaniu GR 5 czerwca br. w Ambasadzie RP w Kolonii dopuszczone zostały przez ks. Fr. Mrowca - z prawem głosu - dodatkowe osoby. Przewodniczący spotkania odszedł też od (stosowanej przez nas dotychczas przy podejmowaniu decyzji) zasady dobrowolnej zgody wszystkich zainteresowanych i obecnych na sali osób, na rzecz mechanizmu głosowania pseudodemokratycznego. Zapełniwszy salę swoimi pokornymi stronnikami ks. Fr. Mrowiec zlekceważył wypracowaną 22.05.1993 w Würzburgu "Koncepcję Rady Koordynacyjnej Szkolnictwa Polonijnego w Niemczech", po czym odczytał i oddał pod głosowanie swoją własną koncepcję, z którą nie udało mu się przejść na spotkaniu Z4.

Wśród dokooptowanych (bez zgody uczestników spotkania 20.03.93) do GR osób znalazły się cztery panie twierdzące niezgodnie z prawdą, że reprezentują Polskie Stowarzyszenie Szkolne "Oświata" we Frankfurcie nad Menem. Z przykrością musimy powiedzieć, że do udziału w obradach GR dopuszczone zostały - mimo naszych protestów - osoby bezprawnie używające nazwy naszego stowarzyszenia. W ten sposób też złamana została przyjęta 22.05.93 przez Z4 zasada pełnego poszanowania integralności organizacyjnej istniejących placówek oświatowych.

Zezwalając na dyskredytowanie naszych niewątpliwych osiągnięć, do których zaliczyć należy zorganizowanie i doprowadznie do zarejestrowania we Frankfurcie Polskiego Stowarzyszenia Szkolnego, przede wszystkim jednak - objęcie w ciągu kilku tylko miesięcy kilkudziesięciu dzieci polskich nauczaniem języka ojczystego, w dwóch założonych przez nas w tak krótkim czasie szkołach polonijnych, ks. Fr. Mrowiec ugrzązł w bagnie pomyłek. Forsując bezwzględnie swoją koncepcję przedstawicielstwa oświaty polonijnej zagwarantował w przedstawionym "statucie", głosami obecnych na sali ludzi, miejsce dla... Rektora PMK, czyli dla siebie. Dał w ten sposób wyraz niezrozumienia potrzeb i oczekiwań łączonych z przyszłym przedstawicielstwem oświaty polonijnej w Niemczech. Przypomnijmy: oczekuje się, że przyszłe przedstawicielstwo pracować będzie "...przy pomocy PMK, Ambasady i innych instytucji..." (P. Golema, Podnieśmy czoła...) i że członkowie przedstawicielstwa uczestniczyć będą w pracach Stałej Grupy ds. Języka Polskiego i Polonistyki (por.: Notatka, oprac. P. Golema, Kolonia 29.03.93, s.4). A nie na odwrót. Logikę wskazanych opaczności, uzasadnienie dla nich można zrozumieć dopiero po wzięciu pod uwagę faktu, że już przed rokiem ks. Fr. Mrowiec zapoznawał w Carlsbergu księży Dekanatu Zachodniego z "...projektem statutu powstającego w RFN Katolickiego Stowarzyszenia Oświaty Polskiej (Nasze Słowo 12/92, s.3). 26 czerwca 1993 r., znowu w Carlsbergu, odbyło się z inicjatywy ks. Fr. Mrowca spotkanie "...duchownych i świeckich przedstawicieli przyparafialnych ośrodków nauczania przedmiotów ojczystych..." (Nasze Słowo 15/ 93 s. 14-15, 18), na którym wysunięto propozycję utworzenia Katolickiego Stowarzyszenia Oświaty i Kultury Polskiej w Niemczech a także przedstawiono zebranym "...przygotowany wcześniej statut stowarzyszenia...", ibidem. Odnotowując tu, że "...zasadniczym celem tej organizacji miało by być: "wychowywanie osób polskiego pochodzenia w duchu tradycji i kultury polskiej oraz w zgodzie z nauką Kościoła katolickiego i w oparciu o wytyczne Konferencji Episkopatu Niemiec..." (s.18), pozostawić należy twórcom zakładanego stowarzyszenia znalezienie odpowiedzi na pytanie, jak uczyć dzieci polskie języka ojczystego i miłości do Ojczyzny "...w oparciu o wytyczne Konferencji Episkopatu Niemiec...".

Polskie Stowarzyszenie Szkolne "Oświata" we Frankfurcie nad Menem jako jedyna polska organizacja prowadzi na terenie zachodnich landów byłej RFN nauczanie języka polskiego poza strukturą PMK, z wykorzystaniem udostępnionych przez władze niemieckie pomieszczeń szkolnych. Niezależnie od rozmów prowadzonych przez Ambasadę RP z przedstawicielami niemieckiej KMK (Konferencji Ministrów Edukacji) Polskie Stowarzyszenie Szkolne "Oświata" we Frankfurcie nad Menem zabiega w kontaktach z Ministerstwem Edukacji Hesji o właściwą pozycję języka polskiego w niemieckim systemie nauczania.

Chcielibyśmy życzyć stowarzyszeniu zakładanemu przez ks. Fr. Mrowca jak najszybszego zarejestrowania się, a co za tym idzie - uzyskania podmiotowości prawnej i możliwości działania publicznego w interesie dzieci polskich żyjących w Niemczech. Z organizacją tą, jak z każdą inną, gotowi jesteśmy współpracować pod warunkiem, że cele jej i charakter działania zgodne będą z celami i charakterem działania naszego stowarzyszenia. Nie możemy się jednak przy tym zpowstrzymać od wyrażenia przekonania, iż naszym zdaniem: zamiast dzielić Mniejszość Polską na mniejsze społeczności wyznaniowe, należałoby raczej dążyć - korzystając z posiadania wspólnego celu, którym jest promocja języka polskiego - do integrowania tej społeczności.

Wśród celów i priorytetów polityki rządu polskiego wobec Wychodźstwa znalazły się m.in.: "...Inicjowanie i wspieranie starań w sprawie nauczania języka polskiego w systemie szkolnictwa krajów zamieszkania..." oraz "...Współdziałanie z organizacjami i stowarzyszeniami polonijnymi oraz z Kościołem katolickim, innymi kościołami i związkami wyznaniowymi w podtrzymywaniu tradycji, kultury i języka polskiego..." a także "...Wspieranie społecznych punktów nauczania języka polskiego i polskich zespołów artystycznych prowadzonych przez stowarzyszenia polonijne...." (S. Kosiewski: Język polski w Niemczech. Nasze Słowo 3/ 93, s. 13.). Na przedstawicielach polskich władz państwowych w Niemczech (Ambasadzie RP) spoczywa m.in. obowiązek realizacji celów i priorytetów polityki polskiego rządu. Księża PMK w Niemczech, oprócz "...Wytycznych Episkopatu Niemiec...", winni nie zapominać o nakazach patriotycznych, do których w naszej sytuacji należy potrzeba działania na rzecz integracji społeczności polskiej w Niemczech. Nakazowi temu sprzyja głoszona przez Jana Pawła II idea "nowej ewangelizacji".


Nauczanie dzieci polskich żyjących w Niemczech języka ojczystego musi być naszą wspólną sprawą, a nie kwestią niezaspokojonych ambicji politycznych najbardziej nawet godnych szacunku osób. Winno nas łączyć, a nie dzielić. Zyczymy Wam dużo sukcesów w krzewieniu języka polskiego w Niemczech i w pracy oświatowej w nowym roku szkolnym 1993/ 94.

Barbara Jędrzejczak Stefan Kosiewski https://vk.com/wall467751157_231

Polnischer Schulverein OSWIATA in Frankfurt am Main e.V., gegr. 1992 Nachweis der Gemeinnützigkeit Herrn Jumas Medoff, Vorsitzender der kommunalen Ausländerinnen- und Ausländervertretung der Stadt Frankfurt am Main

Herzlichen Dank für Ihren Brief vom 28. 06. 2018 und das Buch "Herausragende Persönlichkeiten mit Migrationshintergrund 2017".

Der Oberbürgermeister unserer Stadt , Herr Peter Feldmann hat in seinem Grußwort zu diesem Buche die Publikation der KAV als bundesweit einmalige Initiative, die Chancen aufzeigen und Anreize für Leistungen von Frankfurterinnen und Frankfurtern mit Migrationshintergrund setzen solle, gewürdigt. Frau Sylvia Weber, die Dezernentin für Integration und Bildung der Stadt Frankfurt am Main hat in ihrer Vorwort bemerkt: "viele von uns haben Vorbilder. Häufig sind dies Familienmitglieder oder enge Bekannte. Es können aber auch Menschen sein, die uns in besonderer Weise inspiriert haben. Vorbilder können Menschen sein, die mit Widerständen konfrontiert waren, mit denen auch wir konfrontiert sind, und die diese überwunden haben. Immer aber finden wir Gemeinsamkeiten, wir identifizieren uns mit unseren Vorbildern und eifern ihnen nach oder schauen uns etwas ab von Ihrem Mut, ihrem Engagement oder ihrem Können. Vorbilder bieten Orientierung und sie verleihen Zuversicht. Auch für uns als Gesellschaft insgesamt sind Vorbilder eine Quelle der Inspiration und eine Stütze". In diesem Sinne, nach dem Lob Ihrer Initiative von der Bundeskanzlerin Angela Merkel, möchte ich der KAV-Kommission von dem 25-Jährigem Wirken unseres Vereins berichten; gegründet im Dezember 1992 aus der Initiative meiner Eltern, und Vorbilder: Frau Barbara Jędrzejczak und Herrn Stefan Kosiewski, seit März 1993 als e.V. , Polnischer Schulverein „OSWIATA“ (die Bildung) in Frankfurt am Main. Mit freundlichen Grüßen Thomas Kosiewski, Vorstand http://oswiata.weebly.com/blog/1877-in-darmstadt-wird-eine-universitat-gegrundet

https://sowafrankfurt.wordpress.com/1993/08/14/w-sprawie-przedstawicielstwa-oswiaty-polskiej-w-niemczech-list-otwarty/

PDF: https://issuu.com/kulturzentrum/docs/sto_jaj_na_stulecie_w_niespisanym_t

audio: https://gloria.tv/audio/rnRsnAMwUqk13WKianqcqGBmw

https://www.podomatic.com/podcasts/sowa-frankfurt/episodes/2012-10-27T02_49_10-07_00

PDF: Stefan Kosiewski Polnischer Schulverein OSWIATA 1992-2002 in Frankfurt am Main e.V..pdf

by Stefan Kosiewski on Scribd

http://ochaby.blox.pl/2018/07/Pierwsze-posiedzenie-sadu-przeciwko-Mateuszowi.html

https://vk.com/wall467751157_233 sobota, 21 lipca 2018, kulturzentrum

PDF: PDO595 FO SSetKh von Stefan Kosiewski 1993-2018 Polnischer Schulverein OSWIATA in Frankfurt Am Main e.V. He...

by Stefan Kosiewski on Scribd

https://www.youtube.com/watch?v=tdT5QA4NjVw

http://sowa.blog.quicksnake.pl/OSWIATA/Ew-nieprawidlowosci-Fundacja-Jan-Pietrzaka-PDO595-Prokurator-Jolanta-Mamej-RP-IV-Ko-768-2018-Prokuratura-Regionalna-w-Warszawie-FO-SSetKh-von-Stefan-Kosiewski-ZR-mit-Migrationshintergrund