โรงเรียนสีขาว @พรเจริญวิทยา

โรงเรียนพรเจริญวิทยา

ที่อยู่: หมู่ 6 ต พรเจริญ อ พรเจริญ จ บึงกาฬ 38180

โทรศัพท์: 042 487 097

รหัสโรงเรียน 10 หลัก: 1038660511

ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 2 กม

ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 130 กม