ตารางการให้บริการ

ปฎิทิน NCD

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ข่าวสาร/ ประชาสัมพันธ์

4 ก.ค. 62 เจ้าหน้าที่ศูนย์สุขภาพชุมชน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลทรายขาว และอสม.เขตเทศบาลทรายขาว ร่วมรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย และพ่นหมอกควันจำกัดยุงลาย4 ก.ค. 62 เจ้าหน้าที่ศูนย์สุขภาพชุมชน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลทรายขาว และอสม.เขตเทศบาลทรายขาว ร่วมรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย และพ่นหมอกควันจำกัดยุงลายCarousel imageCarousel image21 มิ.ย. 62 กิจกรรม วัดส่งเสริมสุขภาพ ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนเลิกเหล้า เลิกบุหรี่  เพื่อประชาชนปลอดภัย สุขภาพดีและครอบครัวอยู่ดีมีสุข24 -25 มิ.ย. 62 ศูนย์สุขภาพชมชน รพ.สอยดาว และคณะเจ้าหน้าที่ รพ.สอยดาว  ร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการสาธารณสุข จังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2562

ภาพกิจกรรม