Princess Chulabhorn Science High School Lopburi.

"ก้าวแรกที่แสนอบอุ่น"

"เราจะดูแลซึ่งกันและกัน"

"เพราะพวกเราคือครอบครัวเดียวกัน "

ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่

รับสมัครนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2561 เพื่อเข้าเป็นนักเรียนทุนโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค

  1. ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเรียนและการอยู่ประจำ คนละ 84,000 ต่อปี ตลอดหลักสูตร
  2. เรียนด้วยหลักสูตรสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ระดับชั้น ม.1

เปิดรับสมัคร 1 สิงหาคม – 4 กันยายน 2560

สมัครออนไลท์ คลิก http://genius.ipst.ac.th

ดาวโหลด ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ระดับชั้น ม.1

ดาวโหลด แผ่นพับประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ระดับชั้น ม.1

ดาวโหลด ใบรับรองผลการเรียน


ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ระดับชั้น ม.4

เปิดรับสมัคร 1 สิงหาคม – 31 สิงหาคม 2560

สมัครออนไลท์ คลิก

ดาวโหลด ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ระดับชั้น ม.4

ดาวโหลด แผ่นพับประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ระดับชั้น ม.4

วิธีการสมัครสอบด้วยระบบออนไลน์(เท่านั้น)

ติดต่อสอบถามข้อมูล :งานรับนักเรียน

โทร 0656039193 , 0812959448 , 0895403418

ตั้งแต่เวลา 08.00 น.-16.00 น.