Amb el suport de La Associació per la Cultura dels Hostalets de Pierola, del CRIP (Centre de Restauració i Investigació Paleontològica dels Hostalets de Pierola) |

Edició de la escultura: NESHER EDITIONS SL Barcelona | fotografia: Axel Dettoni |