Τμήμα Απορρήτων Ελέγχων

Σας προσφέρουμε τον αποτελεσματικότερο τρόπο ελέγχου του συστήματος ασφαλείας που διαθέτετε. Με μια λεπτομερή και διεθνώς δοκιμασμένη μεθοδολογία το τμήμα απόρρητων ελέγχων διεισδύει στα συστήματα προστασίας (φυσικά ή ηλεκτρονικά) που σας περιβάλλουν, με βασικούς στόχους:

 • εντοπίζει τρωτά σημεία στην λειτουργία της επιχείρησής
 • υποδεικνύει τον τρόπο που καθίσταται ανεπαρκές το σύστημα ασφάλειας
 • υποβάλλει προτάσεις, λύσεις και βελτιωτικές κινήσεις

Ο έλεγχος θα διεξαχθεί από την οπτική γωνία οποιουδήποτε πιθανού επιτιθέμενου

Είμαστε ο καθρέφτης, που δίνει την πλήρη και αντικειμενική εικόνα του επιπέδου του συστήματος ασφάλειας. Αυτή η γνώση σας βοηθά να επιλέξετε τις καταλληλότερες, αποτελεσματικότερες και πιο οικονομικές λύσεις, για να καλύψετε ανάγκες και αδυναμίες, ενισχύοντας την άμυνά σας.

Συνολικό πλάνο της διαδικασίας ελέγχου:

 • Γνώση και ανάλυση αναγκών
 • Υπογραφή αμοιβαίας συμφωνίας μη κοινοποίησης και διασφάλισης απορρήτου των αποτελεσμάτων
 • Προσδιορισμός στόχου / Οργάνωση δραστηριοτήτων
 • Ανάθεση στην κατάλληλη, κατά περίπτωση, ομάδα / Επιλογή μεθόδων και οργάνων δράσης
 • Ενημέρωση ανώτερων διευθυντικών στελεχών για τη γενικότερη πρόθεση της επιχείρησης να διεξάγει απόρρητο έλεγχο
 • Εκτέλεση σχεδίου
 • Παράδοση έκθεσης αποτελεσμάτων
 • Υποβολή προτάσεων για τη βελτίωση του συστήματος ασφάλειας

Έκθεση αποτελεσμάτων:

 • Δραστηριότητα στο πεδίο της δράσης
 • Ευρήματα : συλλογή πληροφοριών και άλλου υλικού
 • Συμπεράσματα και προτάσεις

Τελικό στάδιο:

 • Συζητήσεις με τη διοίκηση, ανάλυση το σύνολο της έρευνας και τα πορίσματά της
 • Συμπλήρωση επιπρόσθετων παρατηρήσεων, έτσι ώστε να συσταθεί ένας πλήρης και ολοκληρωμένος κανονιστικός οδηγός εργασίας
 • Επαγγελματική καθοδήγηση στο προσωπικό ασφαλείας που απασχολεί η επιχείρηση
 • Γενικότερες οδηγίες και Modus Vivendi σε όλο το προσωπικό και τα διευθυντικά στελέχη